Avanes Eesti Abipolitseinike Kogu projektitaotluste lisavoor

Üle Eesti on toimetamas tegusaid abipolitseinike rühmi ja mittetulundusühinguid, kes lisaks turvalisuse tagamisele panustavad ka oma piirkonna abipolitseinike tegevuse arendamisse. Eesti Abipolitseinike Kogu soovib selliseid algatusi ka omalt poolt toetada ning tugevdada üle-eestilist koostööd. Nii saab sel aastal küsida rahalist toetust projektidele, millega korraldatakse abipolitseinike toetamiseks või tutvustamiseks mõeldud tegevusi kogukondlikul tasandil.

Toetust saavad taotleda abipolitseinike organisatsioonid ja -rühmad abipolitseinike tegevuse
– arendamiseks mõeldud ühekordsele tegevusele (koolitus, õppepäev, seminar vm) või tegevuste kogumile (nt koolituste sari);
– abipolitseinike tänu- või motivatsiooniüritustele;
– tutvustamiseks mõeldud materjalide loomiseks (nt infolehed).

NB! Toetust ei saa küsida sellise tegevuse läbiviimiseks või vara soetamiseks, mille tagab üldjuhul Politsei- ja Piirivalveamet (nt külm- ja tulirelvade õpe, soetamine jmt).

Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot, taotlusvooru toetuste kogusuurus on 10 000 eurot. Kui toetuskõlblikke taotlusi on rohkem kui 10 000 euro ulatuses, järjestatakse need esitamise kuupäeva järgi ning toetussummad antakse välja kõigepealt esimesena saabunud taotlusele, siis teisena saabunud taotlusele jne.

 

Kutsume kõiki abipolitseinike rühmi ja organisatsioone, kes soovivad oma piirkonna abipolitseinike tegevust arendada ja neid motiveerida, projektitaotlusi esitama! 

EAPK juhatus teeb otsuse projektidele eraldatavate toetuste osas hiljemalt 29.09.2023.

 

Vaata lähemalt:

EAPK Lisataotlusvooru tingimused ja kord 2023

EAPK Lisataotlusvooru tingimused ja kord 2023- Lisa 1 – Taotlusankeet

EAPK Lisataotlusvooru tingimused ja kord 2023- Lisa 2 – Projekti tulemuste kokkuvõte

EAPK Lisataotlusvooru tingimused ja kord 2023- Lisa 3 – EAPK logo

 

Lisaküsimuste korral palume need saata e-posti aadressil kogu@abipolitseikogu.ee .