Taotlusvoor abipolitseinike tegevuse toetamiseks mõeldud projektide rahastamiseks

Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) kuulutab välja taotlusvooru abipolitseinike tegevuse toetamiseks mõeldud projektide rahastamiseks.

Erinevates piirkondades on toimetamas organisatsioone, kes panustavad abipolitseinike tegevuse arendamiseks kohalikul tasandil. Et luua omavahelist koostööd ja olla omalt poolt kogukondlikele ühendustele toeks, soovib ka EAPK anda oma panuse.
Finantsilist toetust saab küsida projektidele, millega kogukondlikul tasandil luuakse mingi kindel abipolitseinike toetamiseks-arendamiseks mõeldud ühekordne tegevus või tegevuste kogum

Toetust saab küsida abipolitseinike tegevuse arendamiseks/toetamiseks mõeldud
– ühekordsele tegevusele (koolitus, õppepäev, seminar vm) või tegevuste kogumile (nt koolituste sari);
– vara soetamiseks (nt taskulambid, varustusetaskud, soe pesu).

Taotlusvooru toetuste kogusuurus on 4500,00 eurot. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2250,00 eurot. 

Toetuse taotlemiseks peab esitama täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlusankeedi hiljemalt 10.09.2021 kell 12:00 aadressile kogu@abipolitseikogu.ee

EAPK juhatus teeb otsuse projektidele eraldatavate toetuste osas hiljemalt 15.09.2021 ja projekt ise peab olema teostatud hiljemalt 15.12.2021.
 
 
Kõikide tekkivate küsimuste korral palun pöörduda e-postil kogu@abipolitseikogu.ee või telefonil 5300 2408