Eesti Abipolitseinike Kogu osales Arvamusfestivalil

Arutasime 11. augustil Paide Arvamusfestivalil koos oma partnerite Päästeliidu ja Naabrivalvega, milline roll on siseturvalisuse vabatahtlikel kriiside lahendamisel.

Eestis on tuhandeid koolitatud ja kvalifitseeritud vabatahtlikke, kes suudaksid ja tahaksid kriiside ja õnnetuste korral kogukonnale oma abikäe anda. Ometi oleme praegu olukorras, kus siseturvalisuse vabatahtlikud ei tea, kuidas oma oskusi kriisides välja pakkuda ning puudulik on vabatahtlike vaheline koordineeritus, kuidas neid organiseeritult ja efektiivselt vajaduse korral rakendada.

Abipolitseinikud suudavad täna pakkuda palju rohkem kui neilt nõutakse. Abipolitseinikud on otse PPAga seotud ning meil on kriisiroll riigi poolt loodud, kuid hetkel on selleks ainult massiohje ja avaliku korra rollid. Kui kriis juhtub kogukonnas, siis on selle kriisi olemused teistsugused ning just selles vallas saaksime ja tahaksime rohkem panustada. Soovime kaasatust strateegilise planeerimise tasandile, sest meie inimeste võimekus on palju laiapindsem.

Eestis on täna 1114 abipolitseinikku, kes panustavad Eesti elu turvalisemaks muutmiseks igal aastal üle 100 000 töötunni, mida on kokku rohkem kui ühe väikelinna politseijaoskonnas. Abipolitseinikke ja siseturvalisuse vabatahtlikke on Eestis pidevalt juurde vaja. Selle aasta lõpuks oodatakse abipolitseinike numbri kasvu 1300ni ning 2030. aastaks 3000-ni. Üle Eesti on igal ajahetkel patrullimas umbes 20 abipolitseinikku ja üsna tõenäoliselt on väljakutsele reageeriva politsei ekipaaži üks liige just abipolitseinik.

Arutelus osalesid Joanna Lennard (Eesti Abipolitseinike Kogu tegevjuht), Marek Väljari (Eesti Naabrivalve tegevjuht), Meelis Välimäe (Päästeliidu nõukogu liige) ning Eimar Veldre (pikaaegne siseturvalisuse poliitika kujundaja ning endine omavalitsusjuht). Arutelu juhtis Päästeliidu vabatahtlik Rasmus Kagge.

🎬 Vaata Arvamusfestivalil toiminud arutelu salvestust siin https://www.facebook.com/events/715899537011946