Sündmus: II üle-Eestiline abipolitseinike foorum Tallinnas

Pühapäeval 14.12.2014 toimus Tallinnas 2. üle-Eestiline abipolitseinike foorum. Käsitletud teemadering hõlmas nii politseireformi mõju abipolitseinikele, siseturvalisuse arengukava kui ka abipolitseinike tulevikuvaateid. Peale töist päeva istuti ka pisut vabamas õhkkonnas, vahetati omavahel muljeid ning tuletati meelde aasta värvikamaid sündmusi.

Foorumi juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, misjärel kuulasid pea nelikümmend Eesti kõigist piirkondadest kokku tulnud abipolitseinikku Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri ülevaadet käesoleval aastal toimunud politseireformi kohta. Abipolitseinike aastakokkuvõtte tegi juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein ja siseturvalisuse arengukava, selle eesmärke ja koostamispõhimõtteid tutvustas Siseministeeriumi nõunik Raivo Küüt. Käsitlemata ei jäänud ka tulevikusuunad, millest tegi ülevaate Siseministeeriumi Korrakaitse ja kriminaalpoliitikaosakonna nõunik Eimar Veldre.

Päeva teises pooles toimus foorumi raames ka Eesti Abipolitseinike Kogu üldkoosolek. Traditsiooniliste üldkoosoleku punktide kõrval oli päevakavas ka arutelu abipolitseinike tegevust mõjutavate murekohtade üle ning lähemalt arutleti hetkel Riigikogu menetluses olevate abipolitseinikke puudutavate seadusemuudatuste üle. Seadusemuudatuste arutelu käigus kujundati konkreetne omapoolne arvamus Riigikogus lisandunud muudatusettepanekute kohta.

Foorum pakkus suurt huvi ka meediakanalitele, kes seda aktiivselt kajastasid.

ERR
http://uudised.err.ee/v/eesti/cccc0349-ce45-4add-908f-78fb4e84415d
http://uudised.err.ee/v/eesti/151091d4-c7ba-4c8f-a4f3-874d9bfad459

Kanal2
http://www.reporter.ee/2014/12/14/eestis-tagab-pidevalt-korda-umbes-500-abipolitseinikku/

TV3
http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2014/507365

Postimees
http://tallinncity.postimees.ee/3025793/abipolitseinik-oma-toost-koige-raskem-on-peretulide-lahendamine

Rasmus Lahtvee
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse liige/tegevjuht
rasmus@abipolitseikogu.ee
52 97 798
www.abipolitseikogu.ee
Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium