Eesti Abipolitseinike Kogu

Eesti Abipolitseinike Kogu on 2011. aastal loodud iseseisev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ühendada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühise organisatsiooni alla ning tagada seeläbi ühtne areng, kvaliteet, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus.

Loe lähemalt