EAPK toetab Politseiteenistujate Ametiühingu eesmärki viia politseiametnike miinimumpalk 120 protsendini Eesti keskmisest palgast.

Politseiniku väärikas amet vajab õiglast palka. Ootame Eesti Vabariigi valitsuselt siseturvalisuse töötajate palga kasvu teemal tervislikku dialoogi ja tulevikku vaatavaid palgasõnumeid.

 

Politseinikud on meie siseturvalisuse tagamise põhijõud. Abipolitseinikena nende kõrval töötades näeme, kui palju politseiametnikelt oodatakse. Palk peab olema nende ootuste täitmiseks vastav.

Selleks, et abipolitseinikud saaksid efektiivselt riiki tasuta aidata, peavad meie kõrval olema motiveeritud ja kvalifitseeritud politseiametnikud. Abipolitseinikud abistavad, mitte ei asenda politseinikke.

EAPK toetab Politseiteenistujate Ametiühingut nende eesmärkide saavutamisel, et politseiametnike miinimumpalk moodustaks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast. Siseturvalisuse eesliini tänane palgatase on saavutatud valdavalt sisemiste ümberkorralduste arvelt. Kui neid poleks tehtud ning palka oleks tõstetud vaid lisarahana palgatõusuks eraldatud vahenditest, oleks täna palgad palju väiksemad. Täna ümberkorraldustega palga tõstmise ressurss puudub.

Tänu abipolitseinike ja teiste vabatahtlike suurele panusele oleme saavutanud sisejulgeoleku kõrge taseme, millega meie poliitikud, avalikkus ja Eesti inimesed harjunud on. Hoiame siis seda taset ja kvaliteeti!