Töö abipolitseiniku seaduse muudatustega

Abipolitseiniku seadusesse plaanitakse teha muudatusi, et vabatahtlike kaasamine siseturvalisusesse oleks senisest laiapindsem ja tõhusam. Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet on selle nimel pikalt eeltööd teinud ja vajalikud muudatused on nüüdseks teada. 14. detsembril toimus PPA-s arutelu, kus hinnati muudatuste võimalikke mõjusid. Ka EAPK oli kutsutud kaasa mõtlema ja oma sisendit andma.