Siseministeerium ja PPA uuendasid koostööd Eesti Abipolitseinike Koguga

14.06.2021 allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse liikmed Illimar Reinbusch, Agnes Pihlak ja Priit Mikk kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste arendamisel.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on abipolitseinikel väga oluline roll siseturvalisuse loomisel, seda nii ennetustegevuste elluviimisel kui politsei abistamisel reageerimist vajavatele sündmustele. „Abipolitseinike kogu koondab enda alla paljud PPA tegevustesse kaasatud abipolitseinikud ja on seejuures väärtuslik partner ka siseministeeriumile. Järgmise perioodi jooksul soovime luua senisest veelgi mitmekesisemad ja paindlikumad võimalused vabatahtlike kaasamiseks ja abipolitseinikuna tegutsemiseks. Näeme, et abipolitseinike arv võiks kümne aastaga kahekordistuda ning suureneda võiks ka ennetustöö osakaal,“ rääkis siseminister.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul on abipolitseinikud osa organisatsioonist ja nende panus politseitöödes on kõrgelt hinnatud. „Abipolitseinikud on aasta-aastalt panustanud üha enam tunde vabatahtlikule tööle, mis näitab seda, et Eesti inimestel on tahe panustada riigi turvalisusesse. Meie eesmärk on vabatahtlikke kaasata parimal viisil, andes neile võimaluse lüüa kaasa erinevates töövaldkondades ning pakkudes neile koolitusi kvalifikatsiooni hoidmiseks ja tõstmiseks,“ rääkis ta.

Vaher lisas, et tulevikus võiks abipolitseinikel olla rohkem võimalusi spetsialiseerumiseks. „Näiteks saaksid küberteemadest huvitatud abipolitseinikud anda oma panuse küberturvalisusesse ja rühm aktiivseid abipolitseinikest jalgrattahuvilisi olla jalgrattaspordi turvalisuse eestvedajad,“ tõi ta näiteid.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Illimar Reinbusch ütles, et koostöölepingu sõlmimine järgmiseks kümneaastaseks perioodiks annab neile kindluse sisejulgeoleku vabatahtlike valdkonna arendamisel vabatahtlike kogukonna mitmekülgsemaks kaasamiseks. „Kolmepoolses koostöös oleme ette valmistamas mitmeid tegevusi, koolitusi ja üritusi, mis ühtlustavad ja arendavad abipolitseinike taset üle Eesti ning millest saavad osa nii praegused kui tulevased liikmed“ lisas ta.

Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseinikku ja veidi üle 2000 vabatahtliku päästja. Naabrivalvega on liitunud üle 10 000 majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.