Lõppes Eesti Abipolitseinike Kogu projektitaotluste lisataotlusvoor

Eesti Abipolitseinike Kogu projektitaotluste lisataotlusvoor on lõppenud. Toetuse kogusummas 9 824 eurot said 5 projekti, mis on suunatud nii abipolitseinike väljaõppele kui motiveerimisele.

 

Toetuse said projektid kvaliteetse sooja pesu hankimiseks Järvamaa ja Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinikele, kes osalevad aktiivselt külmal ajal patrullitöös ja puhumisreididel. Soe pesu on täna üks osa varustusest, mida PPA abipolitseinikele ei väljasta, kuid mis on meie heitlikes ilmastikuoludes äärmiselt vajalik.

Arvestades abipolitseinike osalemise kasvu politseitöös, on reaalne, et patrull, mille üheks liikmeks on abipolitseinik, satub esimesena sündmusele, kus on vaja päästa kellegi elu. Kuna PPA poolt Põhja prefektuuri abipolitseinikele ettenähtud esmaabikoolituste maht ei võimalda omandada esmase elupäästva reageerimise võimekust, siis toetatakse Põhja prefektuuri abipolitseinikele esmaabikoolituste läbiviimist ja selleks vajalike õppevahendite soetamist.

Suurepärane viis oskuste täiendamiseks on vahetada kogemusi teiste piirkondade abipolitseinikega. Toetuse sai Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo abipolitseinike rühma õppereisi korraldamine Põhja prefektuuri kriminaalbüroo abipolitseinike juurde. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroos loodi abipolitseinike rühm alles hiljuti, samas kui Põhja prefektuuris on abipolitseinikke kriminaalpolitsei tegevustesse kaasatud juba pikemat aega. Projekt aitab kaasa Lõuna KRB abipolitseinike rühma sujuvale käivitumisele, Põhja prefektuuri kogenud abipolitseinikelt oskusteabe omandamisele ning vastastikkuste tööalaste sidemete loomisele.

On ilmne, et abipolitseinikke, kes oma vabast ajast ja tasu saamata ühiskonna turvalisusesse panustavad, on vaja tunnustada ja motiveerida. Toetati Viljandimaa tegusatele abipolitseinikele tänuürituse korraldamist, kus lisaks toredale koosviibimisele viiakse läbi ka aktiivseid tegevusi.

 

Täname abipolitseinikke sisukate projektide esitamise eest ja soovime edu nende elluviimisel!