Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseminister Hanno Pevkur tunnustas täna möödunud aastal erakordse panusega silma paistnud abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate rühmi ning vabatahtlikku tegevust toetanud organisatsioone ja eraisikuid.

„Vabatahtlikud on kutseliste politseinike ja päästjate kõrval olulisteks partneriteks, kelle roll kogukonna turvalisuse tagamisel on hindamatu. Eriti oluline on vabatahtlike tugi politseinikele ja päästjatele maapiirkondades. Tundes hästi kohalikke olusid, suudavad vabatahtlikud reageerida kiiresti ja seeläbi hoida ära või vähendada võimalikke kahjusid. Täna saime näidata nii vabatahtlikele kui nende toetajatele, et riik väärtustab kõrgelt nende tööd ja panust,“ lausus siseminister Hanno Pevkur.

(Foto: Põhja prefektuur)

Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühm, kuhu kuulub 65 abipolitseinikku. Kesklinna abipolitseinikud panustasid 2014. aastal avalikkuse turvatunde ning heakorra kaitsesse läbi politseiliste tegevuste kokku 14 876 tundi. Panustatud tunde on Kesklinna rühmal rohkem kui mõnel teisel prefektuuril terve prefektuuri peale kokku. Teiste seas kuuluvad tunnustatuse saanud Kesklinna rühma ka Eesti Abipolitseinike juhatuse liikmed Dein-Tom Tõnsing, Margus Nigol ja Rasmus Lahtvee, kellest igaüks panustas eelmisel aastal üle 900 tunni.

Rasmus Lahtvee
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse liige/tegevjuht
rasmus@abipolitseikogu.ee
52 97 798
www.abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium