Abipolitseinike mittetulundusühingud tulid kokku

Pea igas Eesti piirkonnas on kohaliku abipolitsei tegevuse arendamiseks ja toetamiseks loodud mittetulundusühingud. Kirjutatakse projektitaotlusi, et viia läbi kogukonna ohtusteadlikkust tõstvaid üritusi, tutvustatakse abipolitseinike tegevust, soetatakse vahendeid ja toetatakse piirkonna abipolitseinike motivatsiooni.

Ühingud on südamega asja juures aga toimetavad igaüks eraldi. Eesti Abipolitseinike Kogu kutsus MTÜ-d kokku, et üksteisega tuttavaks saada, kogemusi vahetada ja leida ühisosa, millega koos edasi minna. Sest kuigi igal piirkonnal on oma eripärad ja -vajadused, saab abipolitseinike süsteemi tugevamaks muuta just koos tegutsedes.
Nii kogunesidki 18. märtsil Suure-Jaani Tervisekojas Tartumaa Abipolitseinikud MTÜ, Viljandimaa Abipolitseinikud MTÜ, MTÜ Turvaline Võrumaa, MTÜ Järvamaa Abipolitseinikud ja EAPK, et oma tegemisi tutvustada ja tulevikusuundadest rääkida.

Leiti mitu teemat, millega võiks ühiselt ja EAPK abiga edasi minna. Neid arutame ja paneme tegevuskava paika juba järgmisel kohtumisel.

Suur aitäh Viljandimaa Abipolitseinikud MTÜ-le, tänu kellele saime kasutada Suure-Jaani Tervisekoja mõnusat seminariruumi!

 

Foto: Marko Saarm / Sakala