Päästeliit, Eesti Abipolitseinike Kogu ja Eesti Naabrivalve sõlmisid hea tahte koostöökokkuleppe, et suurendada Eesti siseturvalisust läbi vabatahtliku tegevuse.

Päästeliit, Eesti Naabrivalve ja Eesti Abipolitseinike Kogu on siseturvalisuse vabatahtlikke esindavad organisatsioonid, kes seisavad selle eest, et Eesti oleks ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond. Nii ei ole raske leida ka ühiseid teemasid, kus jõud ühendada.

“Koos saab juhtida suuremat tähelepanu meie vabatahtlike tegutsemisele siseturvalisuse valdkonnas ja näidata, kuidas igaüks saab sinna panustada,” sõnas Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.

Osapooled näevad, et ühiselt, üksteise tegevust toetades ja sõnumit võimendades on Eestis võimalik ellu kutsuda suuremaid muutusi. Koos saab parandada elanike teadlikkust ja suhtumist kogukondlikku turvalisusse ning osutada abi erinevate lahenduste leidmisel.