EAPK arengukava raamistik näitab kätte järgmise 5 aasta suuna

Aeg lendab kiirelt ning ühel hetkel oli ilmne, et 12 aastat tagasi asutatud Eesti Abipolitseinike Kogu vajab nii organisatsiooni kui oma tegevuse ajakohastamist. Üle tuli vaadata EAPK roll ja võimalused abipolitseinike süsteemi toetamisel ning luua sellel põhinev arengukava.

Koostöös DD StratLabi konsultandidega kaardistati 2022. aasta jooksul abipolitseinike ja koostööpartnerite vajadused ja ootused EAPK-le: Kogu nähakse ennekõike kui abipolitseinike huvide eest seisjat ja kuvandiloojat. Kokku lõi arvukatel aruteludel kaasa üle 300 inimese – abipolitseinike ning prefektuuride, PPA ja Siseministeeriumi esindajad.

Kogutud sisendi põhjal ja hetkeolukorra analüüsi arvesse võttes koostati EAPK arengukava raamistik, mis määratleb EAPK 2023-2028 strateegia ning põhieesmärgid.

Arengukava raamistikuga saab lähemalt tutvuda siin: EAPK_arengukava_raamistik_2023_2028