Hollandi kolleegid käisid Politsei- ja Piirivalveametil külas ning tutvusid Eesti abipolitseinike tööga.

27-28.10.2016 võttis Politsei- ja Piirivalve amet koos Eesti Abipolitseinike Koguga vastu Ida-Hollandi politseiüksusest kolleegid. Külalisteks olid politseinik Ebregt van Driel, politseiakadeemia õppejõud Frank Rekveldt ja politsei vabatahtlik Fred Niesink. Külaskäigu eesmärk oli tutvuda vabatahtlike tegevusega Eestis ja ka abipolitseinike tööga.

Kahe päeva jooksul oli Hollandi kolleegidel võimalik tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti, Kesklinna politseijaoskonna ja Kaitseliidu ning Eesti Abipolitseinike Kogu ja Sisekaitseakadeemia tegevusega. Lisaks tutvustati külalistele Tallinna vanalinna, Toompea lossi ja Sagadi mõisa.

Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) tutvustati Eesti vabatahtlike süsteemi ning vabatahtlike kaasamise olulisust. Lisaks anti ülevaade abipolitseinike ja vabatahtlike merepäästjate tööst. Pärast PPA poolset esitlust andis Ebregt van Driel ülevaate Hollandi abipolitseinike süsteemist. Tõdesime, et üheks suureks erinevuseks on Hollandi abipolitseinike pikaajalisem väljaõpe ja nende suuremad õigused võrreldes Eesti abipolitseinikega. Hollandi abipolitseinikud õpivad politseiakadeemias nagu tulevased politseinikudki. Nende esmane väljaõpe kestab aasta ning abipolitseinikel on töötades täpselt samad õigused kui politseinikel. Ka väliselt ei ole võimalik neid politseinikest eristada, sest abipolitseinikud kannavad sama vormi ja märgistust. 

Teise erinevusena on Hollandi politseinikel ja abipolitseinikel oma igapäevatöös kasutusel nutitelefonid, kus neil on paroolistatud juurdepääs mitmetele päringutele. Töö lihtsustamiseks on kasutusel ka mobiiliäpid. Need on n.ö juhendmaterjalid, mis annavad politseiametnikele juhiseid, kuidas vastavalt rikkumisele ja asjaoludele tegutseda. Näiteks on olemas eraldi liiklusõnnetuste lahendamise äpp. Lisaks on politseiametnikul võimalus isikute väiksemad trahvid kohe mobiiltelefoni sisestada ning kohtu infosüsteemi saata, millega jääb ära mahukas ja aeganõudev paberdokumentide vormistamine. Nutirakenduste veelgi laiemalt kasutuselevõtuks tellis Hollandi politsei hiljuti suure koguse nutitelefone, mis peagi ametnike käsutusse jõuavad.

Kohtumine oli mõlemale poolele väga huvitav ning kinnitasime edasist koostöö jätkamist. Eesti Abipolitseinike Kogu esindasid juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, juhatuse liige Rasmus Lahtvee ning tegevjuht Reelika Nazarov.

Eesti Abipolitseinike Kogu
kogu@abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium