PRESSITEADE: Tallinnas toimub abipolitseinike foorum

Pühapäeval, 14.detsembril kell 10.30 kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest Tallinnas hotelli L’Ermitage 2. Abipolitseinike Foorumile. Foorumi põhiteemadeks on abipolitseinike hetkeolukord ja vabatahtlike korrakaitsjate huvide parem esindamine, samuti vaadatakse üle abipolitseiniku seaduse ja teiste reeglistike muutmise eelnõude olukord.

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevjuhi Rasmus Lahtvee sõnul annavad abipolitseinikud igapäevaselt olulise panuse Eesti turvalisusse, seega on oluline arutada vabatahtlikke korrakaitsjate töö tingimuste üle – mida parandada ning kuidas oma huvisid paremini kaitsta.

“Eelmisel aastal algatati abipolitseinike foorumil toimunud arutelude käigus mitmeid seadusemuudatusi, mis abipolitseinike igapäevast tegevust mõjutavad. Lisaks on vahepeal toimunud reformid Politsei- ja Piirivalveametis. Seega on nüüd aeg pisut tagasi vaadata ja anda hinnang saavutatule ning seada endale järgmised sihid,” lisas Lahtvee.

Politsei- ja Piirivalveameti juures on üle 800 abipolitseiniku, kellest umbes 500 osalevad regulaarselt patrullides, operatsioonidel ja ennetustöös ning muudes politseitegevustes. Järjest rohkem on abipolitseinikke, kes peamiselt soovivad kaasa lüüa just ennetustegevustes.

2. Abipolitseinike Foorumil esinevad tervituskõnega Siseministeeriumi nõunik Raivo Küüt ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

Foorumi ajakavaga saab tutvuda siin: http://www.abipolitseikogu.ee/index.php/teated/25-suendmus-ii-abipolitseinike-foorum-tallinnas

Eesti Abipolitseinike Kogu on 2011. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ühendada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühise organisatsiooni alla ning tagada seeläbi ühtne areng, kvaliteet, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus. Ühingu asutajad võtsid juba 2010.a osa uue abipolitseiniku seaduse väljatöötamisest Riigikogus.

Lisainfo:

Rasmus Lahtvee
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse liige/tegevjuht
rasmus@abipolitseikogu.ee
52 97 798
www.abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium