Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu koolitas oma liikmeid

28.-29. märtsini toimus Tartus ligi 30-le abipolitseinike kogu liikmele värbamiskoolitus, mille eesmärgiks oli liikmete harimine värbamisega seonduvalt. Eelkõige selgitati kuidas ja milliste meetodite ning sõnumitega kutsuda koguga liituma uusi liikmeid. Samuti on koolituse läbinuil vajadusel võiamlik politseil aidata värvata uusi abipolitseinike.

Koolituse viisid läbi Igor Baturin loovagentuurist Creatum, kes on teinud edukaid värbamiskampaanianid nii politseile kui kaitseväele. Harro Aitai ja Nurmely Mitrahovitš Politsei- ja Piirivalveametist, Tuulike Mänd vabatahtlikele mõeldud intereneti keskkonnast „Vabatahtlike Värav“ ja abipolitseinike kogu juhatuse liikmed Dein-Tom Tõnsing ning Rasmus Lahtvee.

Koolitusel osalesid abipolitseinike kogu liikmed kõikidest prefektuuridest, lisaks ka PPA vabatahtlike koordinaatorid, kes tutvustasid abipolisteinike töid ja tegemisi ning erinevaid värbamisplaane oma prefektuuris.

Eesti Abipolitseinike Kogu on 2011 aastal loodud abipolitseinike katusorganisastioon, milles on üle viiekümne liikme igast prefektuurist. Kogu peamine eesmärk on abipolitseinike huvide eest seismine ja abipolitseinike tööd puudutavas kaasa rääkimine.

Koolituse toimumist toetas Siseministeerium

Dein-Tom Tõnsing
EAPK juhatuse esimees
deintom@abipolitseikogu.ee