Suured sammud EAPK arengus

Selleks, et seatud eesmärke võimalikult hästi ellu viia, on loomisel EAPK tegevuskava. Samuti on loomisel EAPK üle-eestiline võrgustik, et abipolitseinike huvide eest seistes nende arvamused ja seisukohad ära kaardistada ja selgelt sõnastada saaks.

 

EAPK tegevuskava

2022. aastal võttis EAPK ette organisatsiooni ja tegevuste ajakohastamise. Koostöös DD StratLabiga valmis EAPK arengukava raamistik, mis määratleb EAPK 2023-2028 strateegia ning põhieesmärgid.
Järgmiseks sammuks on tegevuskava väljatöötamine, mis aitab EAPK fookussuundi konkreetsete eesmärkide, tegevuste, mõõdikute ja praktiliste osade toel ellu viia. Augustis algaski tööprotsess, kuhu on lisaks EAPK juhatusele ja DD StratLabi konsultantidele kaasatud prefektuure esindavate abipolitseinike töögrupp. Septembris koguneti Tartus, kus pandi intensiivse arutelu käigus paika peamised suunad ja edasine protsess. Töö jätkub; EAPK tegevuskava on plaanis valmis saada 2024. aasta alguses.

 

EAPK võrgustik

Selleks, et abipolitseinike huvisid kõige paremini esindada, on oluline, et abipolitseinike mõtted, ettepanekud ja mured jõuaks kõikjalt üle Eesti EAPK-ni ja et abipolitseinikke puudutav info jõuaks omakorda igasse piirkonda. Tagamaks süsteemset ja sujuvat kahesuunalist kommunikatsiooni, loob EAPK üle-eestilise abipolitseinike võrgustiku. Ka siin aitab DD StratLab kaasa mudeli loomisel, mille põhjal võrgustikku hallata. Hetkel kuulub koos EAPK juhatusega töögruppi 23 abipolitseinikku, kuid võrgustik saab olema märksa laiem, kaasates abipolitseinikke, kes soovivad kaasa mõelda sisejulgeoleku ja abipolitseinike tugisüsteemide arendamises.