Abipolitseinikud laiendavad silmaringi. Toimus loeng-koolitus „Karistusõiguse alused ning karistuse eesmärk“.

Lisaks kitsale erialalisele treeningule pole vähemtähtis ka abipolitseinike silmaringi laiendamine. Nii toimuski 26. septembril Tallinnas ja üle veebi loeng „Karistusõiguse alused ning karistuse eesmärk“, mis keskendus kuriteo ning karistuse mõistel ja viimase eesmärgil. Osalejaid oli kokku 98.

Loengu viis läbi Tartu Ülikooli karistusõiguse õppejõud, õigusteaduskonna doktorant ning Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner. Lektor haaras kuulajad esimese hetkega põnevasse väitlusesse, milles nii kohalviibijad kui üle veebi osalejad hoogsalt kaasa lõid. Kuna teema oli haarav ja oluline, jäädi peale loengu lõppu veel pikalt mõtteid vahetama.

Täname ärksaid osalejaid ja lektorit!

Novembris toimub vestlusring “Õnnelik töö ja motivatsioon”, mida juhib psühholoog Tiina Saar-Veelmaa. Vestluse põhifookus on vabatahtlike motivatsioonil, ning mis juhtub, kui see kaob või kui tekib rutiin. Arutame, kuidas väljendada enda soove ja mõtteid, kuidas saada hakkama negatiivsete kogemustega ning kuidas abipolitseinikuna panustada.

Aasta lõpetab loeng „Lähisuhtevägivalla esmareageerija“. Täpsem info juba lähiajal.