Eesti Abipolitseinike Kogu XVII Linnade ja Valdade Päevadel

13.-14. aprillil toimusid Tallinnas juba seitsmeteistkümnendat korda Linnade ja Valdade päevad, mis tõid kokku omavalitsusjuhid, valdkonnaspetsialistid ja eksperdid, et arutleda omavalitsuste jaoks aktuaalsetel ja olulistel teemadel. Tähelepanu all oli ka siseturvalisus ja kriisisuutlikkus, mistõttu tutvustas EAPK koos koostööpartneri Eesti Naabrivalvega messialal oma organisatsioone.