Eesti Abipolitseinike Kogu tähistas abipolitseinike päeva

22.aprillil 2017 tähistati Siseministeeriumis 23. abipolitseinike päeva ja ühtlasi ka Eesti Abipolitseinike Kogu 6.aastapäeva.
Pidulikul vastuvõtul tunnustati nii politseiametnikke, kes on pisut rohkem abipolitseinike kaasajatena silma paistnud kui ka abipolitseinikke ja toetajaid nende panuse eest Eesti Abipolitseinike Kogu arengusse.

Piduliku vastuvõtu juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee, kes tänas kohaletulnuid ja avaldas lootust, et arusaam vabatahtlike olulisusest meie kõigi jaoks turvalisemate kogukondade loomisel kasvab veelgi.

Politsei ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher tänas abipolitseinike nende panuse eest ning tõstis Eesti vabatahtlike kaasatust võrreldes teiste riikidega esile: “Meil on umbes 1000 abipolitseiniku ja ligi 400 vabatahtlikku merepäästjat. See on tegelikult ainulaadne olukord. Meid kadestavad riigid nii lähedalt kui kaugemalt.” Lisaks pöördus peadirektor eraldi Abipolitseinike Kogu, kui arvestatava partneri poole, kel on oma lipp, oma põhikiri ja deviis “Vabast tahtest, kohusetundest” ning soovis õnne 6 aastapäeva puhul.

Siseminister Andrus Anvelt kahjuks sel päeval ise kohal olla ei saanud, kuid andis oma tervituse edasi video vahendusel. Lisaks oli abipolitseinikke ja nende toetajaid tervitama tulnud Riigikogus tegutseva siseturvalisuse vabatahtlike toetusrühma esimees Artur Talvik.

Abipolitseinike päeval osalejatele esines Liisi Koikson koos Politsei- ja Piirivalveorkestriga.

 

Foto: Stiina Sepp

Abipolitseinike päeva kajastati ka meedias.

TV 3

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/04/22/eesti-abipolitseinike-staatus-on-ainulaadne-kogu-euroopas

Abipolitseinike päevaks peetakse 20. aprilli, kui 1994. aasta samal kuupäeval võeti vastu esimene Abipolitseiniku seadus (APolS), mis esimest korda sätestas seaduse tasandil abipolitseiniku mõiste.

 

Eesti Abipolitseinike Kogu
kogu@abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium