Teade: Siseministeerium sõlmis siseturvalisuse vabatahtlike katusorganisatsioonidega koostöölepingud

Täna 14.01.2015 allkirjastati koostöökokkulepped siseturvalisuse vabatahtlike katusühenduste ja Siseministeeriumi vahel. Koostöökokkulepped sõlmiti Eesti Abipolitseinike Kogu, Päästeliidu, Eesti Naabrivalve ja Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepäästega. Koostöökokkulepete eesmärgiks on tugevdada asutuste koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse arendamisel.

Eesti Abipolitseinike Kogu poolt allkirjastasid lepingu Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ja tegevjuht Rasmus Lahtvee. Peale allkirjastamist lisas Tõnsing: “Nüüdsest on meie koostöö veelgi selgemalt ja konkreetsemalt määratletud, mis annab Kogule ja teda esindavatele abipolitseinikele selged suunad millega üheskoos edasi minna.”
“Koostöölepinguga tunnustab Siseministeerium meie senist suurepärast koostööd abipolitseinike esindamisel ja kinnitab, et me oleme riigile usaldusväärne partner. Koostööleping annab meile omakorda kindluse, et abipolitseinike kogemus ja esindatus Eesti Vabariigi siseturvalisuse kujundamisel on oluline ning tagab meile edaspidiseks stabiilsema arengukeskkonna,” lisas Lahtvee.

Rasmus Lahtvee
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse liige/tegevjuht
rasmus@abipolitseikogu.ee
52 97 798
www.abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium