Dein-Tom Tõnsing: Pikaajalisi vabatahtlikke hoida on sama oluline, kui uusi värvata

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja kaitseliitlased arutlesid neljapäeval Riigikogus peetud foorumil “Jääd kiivrisse” siseturvalisuse küsimuste üle. Vabatahtlike kaasamisest tegi ettekande ka Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing.

Tõnsing teeb vabatahtlikku tööd abipolitseiniku ja kaitseliitlasena ning oskab võrrelda avaliku sektori organisatsioonide lähenemist ja hoiakut vabatahtlike kaasasmisel. “PPA, Päästeamet ja Kaitseliit teadvustavad vabatahtlike kaasamise olulisust,” ütles Tõnsing. “Oluline on pöörata sama palju tähelepanu pikaajaliste vabatahtlike hoidmisele, kui uute värbamisele.”

Tõnsingu sõnul kujundavad vabatahtlikud oma arvamuse organisatsioonist muuhulgas ka organisatsiooni juhi hoiakute põhjal. Seega on oluline et PPA, Päästeameti ja Kaitseliidu juhid ja teised vabatahtlikega otseselt tegelevad juhtfiguurid mõtleksid igapäevaselt vabatahtikele suunatud sõnumitele ja neile antud lubadustele. Vabatahtlikega tuleb kontakti hoida igapäevaselt ja neile lubatu alati ka ellu viia, sest vabatahtlikud on väga tundlikud neile lubatu osas.

Tõnsingu arvates peaksid inimesed hakkama vabatahtlikuks tahtest midagi paremaks teha ja oma kogukonda turvalisemaks muuta, mitte hirmust, et keegi teine neid peale iseenda ei aita. “Siiras tahe motiveerib inimest endas vabatahtlikke oskusi arendama ning ta teeb seda tööd huvist ja soovist, mitte hirmust,” ütles Tõnsing.

Vabatahtlike seminari juhatasid sisse Riigikogu siesejulgeoleku vabatahtlike toetusrühma esimees Artur Talvik ja siseminister Hanno Pevkur. Ettekandega esinesid ka kaitseliitlane Madis Milling ja vabatahtlik päästja Margus Möldri, kes arutlesid, kuidas prioritiseerida mitmetesse organisatsioonidesse kuuluvate vabatahtlike tegevust ning mis on kodanikukaitse vabatahtlike silmis ja kuidas seda erinevate vabatahtlike organisatsioonide vahel korraldada.

Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”
kogu@abipolitseikogu.ee