Eesti Abipolitseinike Kogu korraldab abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse ja peab üldkoosolekut.

8.aprillil 2017 kogunevad abipolitseinikud üle Eesti Pärnus, et valmistuda 17.-21.aprillil toimuvaks abipolitseinike nädalaks.

Koolituse, kus oma kogemusi jagavad Kogu liikmed, eesmärgiks on valmistada vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks. Eesti Abipolitseinike Kogu koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga korraldab juba III aastat abipolitseinike nädalat, mille raames külastavad abipolitseinikud koos politseinikega üle riigi õppeasutusi, kus tutvustavad vabatahtlikku tegevust meie igapäevase turvalisuse tagamisel.

Foto: Siseministeerium

Laupäeval toimuva koolituse raames esinevad veel PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalvi Almosen ettekandega teemal “Politsei kogukonnakeskne lähenemine” ning PPA kaplan Tõnis Kark, kes räägib teemal “Stress ja läbipõlemine.” Vabatahtlikud panustavad kogukonna turvalisuse heaks oma vabast ajast ning tihtipeale ka perekonna ja lähedaste arvelt. On oluline, et vabatahtlikud aega ja energiat panustades, iseennast ära ei unustaks ning ennetaksid stressi ja läbipõlemist.

Päeva lõpetab Eesti Abipolitseinike Kogu üldkoosolek.

Traditsiooniliselt lõpeb abipolitseinike nädal abipolitseinike päeva tähistamisega. Abipolitseinike päeva peetakse 20. aprillil seoses juba 1994. aastal vastu võetud esimese abipolitseiniku seadusega (APolS). Sel aastal tähistatakse abipolitseinike päeva laupäeval 22.aprillil Siseministeeriumis, kus Eesti Abipolitseinike Kogu tunnustab teeneteristide ja tänukirjadega parimaid abipolitseinikke ning nende töö edendajaid- politseiametnikke ja koostööpartnereid.

Lisainfo:

Rasmus Lahtvee
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse esimees
rasmus@abipolitseikogu.ee
5297798

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium