EAPK osales siseturvalisuse vabatahtlike koordinaatorite ja katusorganisatsioonide infoseminaril

17. aprilil Häirekeskuses toimunud infoseminaril tutvustasid organisatsioonid siseturvalisuse vabatahtlikele suunatud tegevusi ja arenguplaane 2023. aastal.

Juba mitmendat aastat toimuvale infoseminarile olid uuendusena kaasatud lisaks Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Häirekeskuse vabatahtlike koordinaatoritele ka siseturvalisuse vabatahtlike katusorganisatsioonid Eesti Abipolitseinike Kogu ja Päästeliit.

Päev algas ülevaatega Siseministeeriumi 2023. aasta olulisematest tegevustest ja arengutest vabatahtlike kaasamisel. Järgnesid Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Häirekeskuse tutvustused vabatahtlikele suunatud tegevustest 2023. aastal. Oma organisatsioone ja selle aasta olulisemaid eesmärke tutvustasid ka Eesti Abipolitseinike Kogu ja Päästeliit.
Päeva lõpetuseks tehti ringkäik Häirekeskuses ja tutvuti samas asuva Lasnamäe päästekomandoga.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et päev oli sisukas ja tugevdas olulisel määral organisatsioonidevahelisi sidemeid.