PRESSITEADE: Abipolitseinikud üle Eesti kogunevad laupäeval foorumiks

Homme, 14.detsembril kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest Tallinnasse  1. Abipolitseinike Foorumile. Arutluse all on abipolitseinike hetkeolukord, korrakaitsevabatahtlike huvide parem esindamine ning koostatakse esitamiseks ettepanekud abipolitseiniku seaduse muutmiseks ja teiste reeglistike täiendamiseks.

“Abipolitseinikud annavad igapäevaselt olulise panuse Eesti turvalisusse, seega on oluline arutada korrakaitse vabatahtlike töö tingimuste üle – mida parandada ning kuidas oma huvisid paremini kaitsta,” sõnas Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing.

Politsei- ja Piirivalveameti juures on üle 800 abipolitseiniku, kellest ca 500 osalevad regulaarselt patrullides, operatsioonidel ja ennetustöös ning muudes politseitegevustes. Samuti soovivad abipolitseinikud vaadata üle seadused, mis reguleerivad vabatahtlike tegevust politseis.

“Üle 2 aasta on kehtinud uus abipolitseiniku seadus ja nüüd on aeg teha esimesi kokkuvõtteid – mis on seaduses hästi, ja mida oleks vaja muuta, et politseitööst huvitatud vabatahtlikud saaksid korrakaitsesse rohkem panustada,” rõhutas Tõnsing.

Laupäeval Tallinnas Meriton Hotellis toimuval foorumil arutatakse abipolitseiniku staatuse hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid, tervituskõnedega esinevad siseminister Ken-Marti Vaher ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal Joosep Kaasik ning valitakse EAPK uus juhatus. Foorumi korraldamist toetab Politsei- ja Piirivalveamet. Foorumi ajakavaga saab tutvuda:

http://abipolitseikogu.ee/index.php/teated/8-suendmus-i-abipolitseinike-foorum-tallinnas

Eesti Abipolitseinike Kogu on 2011. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ühendada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühise organisatsiooni alla ning tagada seeläbi ühtne areng, kvaliteet, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus. Ühingu asutajad võtsid juba 2010.a osa uue abipolitseiniku seaduse väljatöötamisest Riigikogus.

Lisainfo:

Dein-Tom Tõnsing
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse esimees
deintom@abipolitseikogu.ee
56 265 267
www.abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu – “Vabast tahtest, kohusetundest”