Siseministeeriumi tellitud uuringu kohaselt samastavad Eesti elanikud valdavalt abipolitseiniku tööd patrullis käimisega koos politseiametnikuga.

Küsitletud leidsid, et abipolitseinikuks olemine nõuab pingetaluvust, kiiret reageerimist, enesevalitsemist, viisakust, neutraalsust, seadusetundmist ja head füüsilist vormi ning see oli küsitletutele üsna hirmutav, sest ennast ei kujutleta kõikidele loetletud omadustele vastavaks.

Loe edasi: Uuring: inimeste arvates seisneb abipolitseiniku töö koos politseinikuga patrullimises

Konverents korraldatakse seoses abipolitseiniku institutsiooni loomise 20. aastapäevaga. 20. aprillil aastal 1994 võeti vastu esimene abipolitseiniku seadus, millega loodi esmakordselt taasiseseisvunud Eestis seaduslikud alused vabatahtlike kaasamiseks avaliku korra kaitsmisse ja turvalisuse loomisse. Konverentsil võetakse kokku Eesti abipolitseiniku staatuse 20 aastat ja märkida ära tuleviku väljavaated.

Loe edasi: Teade: Politsei- ja Piirivalveamet korraldab 26. aprillil Paide Kultuurikeskuses konverentsi...

28.-29. märtsini toimus Tartus ligi 30-le abipolitseinike kogu liikmele värbamiskoolitus, mille eesmärgiks oli liikmete harimine värbamisega seonduvalt. Eelkõige selgitati kuidas ja milliste meetodite ning sõnumitega kutsuda koguga liituma uusi liikmeid. Samuti on koolituse läbinuil vajadusel võiamlik politseil aidata värvata uusi abipolitseinike.

Loe edasi: Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu koolitas oma liikmeid

Homme, 14.detsembril kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest Tallinnasse  1. Abipolitseinike Foorumile. Arutluse all on abipolitseinike hetkeolukord, korrakaitsevabatahtlike huvide parem esindamine ning koostatakse esitamiseks ettepanekud abipolitseiniku seaduse muutmiseks ja teiste reeglistike täiendamiseks.

Loe edasi: PRESSITEADE: Abipolitseinikud üle Eesti kogunevad laupäeval foorumiks

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.