Käesoleval nädalal juhivad abipolitseinikud koos politseinikega ning teiste vabatahtlike töö edendajatega tähelepanu abipolitseinike töö vajalikkusele inimeste elu ja tervise kaitseks.

Nädala jooksul esinevad nii kogenud kui ka äsja vabatahtlike korrakaitsjatega liitunud inimesed paljudes koolides üle Eesti, kus tutvustavad noortele abipolitseinike töö köögipoolt ning räägivad enda kogemustest politseitöös. Lisaks kohtuvad nii politsei, vabatahtlike kui ka teiste turvalisuse eest seisvate asutuste esindajad mitmetel ümarlaudadel, eesmärgiga arendada vabatahtikke võimalusi aidata kaasa turvalisema elu tagamisele.

Loe edasi: Abipolitseinike nädal tõstab esile vabatahtlike olulise panuse turvalisuse kaitsmisel

Siseminister Hanno Pevkur tunnustas täna möödunud aastal erakordse panusega silma paistnud abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate rühmi ning vabatahtlikku tegevust toetanud organisatsioone ja eraisikuid.

Loe edasi: Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Täna 14.01.2015 allkirjastati koostöökokkulepped siseturvalisuse vabatahtlike katusühenduste ja Siseministeeriumi vahel. Koostöökokkulepped sõlmiti Eesti Abipolitseinike Kogu, Päästeliidu, Eesti Naabrivalve ja Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepäästega. Koostöökokkulepete eesmärgiks on tugevdada asutuste koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse arendamisel.

Loe edasi: Teade: Siseministeerium sõlmis siseturvalisuse vabatahtlike katusorganisatsioonidega koostöölepingud

Pühapäeval 14.12.2014 toimus Tallinnas 2. üle-Eestiline abipolitseinike foorum. Käsitletud teemadering hõlmas nii politseireformi mõju abipolitseinikele, siseturvalisuse arengukava kui ka abipolitseinike tulevikuvaateid. Peale töist päeva istuti ka pisut vabamas õhkkonnas, vahetati omavahel muljeid ning tuletati meelde aasta värvikamaid sündmusi.

Loe edasi: Sündmus: II üle-Eestiline abipolitseinike foorum Tallinnas

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.