Naaberriikide äreva olukorra tõttu on Eestiski pead tõstmas huvigrupid, kes endi sõnul seisavad avaliku korra tagamise eest ja soovivad välja panna omaalgatuslikke patrullgruppe. Seepärast on asjakohane küsida, mida igaüks teha saaks, et oma kodukant ja Eesti laiemalt turvalisena püsiks.

Turvalisus algab eelkõige meist endist, meie käitumisest ja valikutest. Turvaline kogukond algab sellest, kui me ei istu joobnuna autorooli, ja ka sellest, kui me ei tee võõra isiku võimaliku käitumise kohta järeldusi puhtalt tema välimuse või uskumuste põhjal. Turvaline elukeskkond algab sellest, kui me ei aktsepteeri ka oma sõprade ega pereliikmete sellist käitumist.

Loe edasi: Protestipoliitikast lähtuvad tänavapatrullid Eestit turvalisemaks ei tee

Laupäeval, 12. detsembril kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest üle Eesti Tallinnasse III abipolitseinike foorumile. Käesoleva aasta põhiteemadeks on abipolitseinike hetkeolukord ja võimalikud arengusuunad tulevikus.

III abipolitseinike üle-Eestiline foorum toimub "Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn" Tallinnas Paldiski mnt 4.

Loe edasi: Teade: III abipolitseinike üle-Eestiline foorum laupäeval 12. detsembril 2015 Tallinnas

Sellel aastal tunnustas siseminister Kodanikupäeva aumärgiga teiste seas ka Eesti Abipolitseinike Kogu liiget Hanno Viibus`t. Hanno on Põhja Prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühma juht. Hanno on andnud suure panuse abipolitseinike arengusse ja abipolitseiniku staatuse populariseerimisse. Samuti on Hanno olnud alati noortele abipolitseinikele eeskujuks ja hinnatud koolitajaks.

Kodanikupäeva puhul tunnustab Siseministeerium Kodanikupäeva aumärgiga igal aastal vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust, väärtustavad kodanikuteadvust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Aumärki antakse välja alates 1998. aastast.

Loe edasi: Siseministeerium tunnustas Kodanikupäeva puhul Eesti Abipolitseinike Kogu liiget.

Käesoleval nädalal juhivad abipolitseinikud koos politseinikega ning teiste vabatahtlike töö edendajatega tähelepanu abipolitseinike töö vajalikkusele inimeste elu ja tervise kaitseks.

Nädala jooksul esinevad nii kogenud kui ka äsja vabatahtlike korrakaitsjatega liitunud inimesed paljudes koolides üle Eesti, kus tutvustavad noortele abipolitseinike töö köögipoolt ning räägivad enda kogemustest politseitöös. Lisaks kohtuvad nii politsei, vabatahtlike kui ka teiste turvalisuse eest seisvate asutuste esindajad mitmetel ümarlaudadel, eesmärgiga arendada vabatahtikke võimalusi aidata kaasa turvalisema elu tagamisele.

Loe edasi: Abipolitseinike nädal tõstab esile vabatahtlike olulise panuse turvalisuse kaitsmisel

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.