8.aprillil 2017 kogunevad abipolitseinikud üle Eesti Pärnus, et valmistuda 17.-21.aprillil toimuvaks abipolitseinike nädalaks.

Koolituse, kus oma kogemusi jagavad Kogu liikmed, eesmärgiks on valmistada vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks. Eesti Abipolitseinike Kogu koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga korraldab juba III aastat abipolitseinike nädalat, mille raames külastavad abipolitseinikud koos politseinikega üle riigi õppeasutusi, kus tutvustavad vabatahtlikku tegevust meie igapäevase turvalisuse tagamisel.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu korraldab abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse ja peab...

Laupäeval 10. detsembril 2016 toimus Tallinnas abipolitseinike IV üle-Eestiline foorum. Käsitletavateks teemadeks olid vabatahtlike korrakaitsjate parem esindamine, teenistuslik järelevalve ja seaduste korrigeerimise vajalikkus.

Foorumi juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, kes andis ülevaate Eesti Abipolitseinike Kogu senistest saavutustest ja edasistest plaanidest. Seepeale kuulasid foorumist osavõtvad abipolitseinikud siseminister Andres Anvelti ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekti Kristian Jaani tervituskõnesid. Abipolitseinike aastakokkuvõtte tegi Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein ning  PPA sisekontrolli büroo juht Raul Vahtra tutvustas sisekontrolli tööd. Prefektuuride vabatahtlike koordinaatorid andsid lõppevast aastast piirkondlikud ülevaated ning Siseministreeriumi nõunik Eimar Veldre esitas Eesti inimeste hoiakuid ja arvamusi abipolitseinike suhtes.

Loe edasi: Toimus IV abipolitseinike foorum Tallinnas

Laupäeval, 10.detsembril kell 10.00 kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest Tallinnasse IV abipolitseinike foorumile. Foorumi põhiteemadeks on abipolitseinike hetkeolukord ja vabatahtlike korrakaitsjate huvide parem esindamine. Samuti vaadatakse üle abipolitseinike töö järelvalveline aspekt, sisejulgeoleku vabatahtlike arengusuunad ja arutatakse abipolitseinike tööks vajalike seaduste korrigeerimise üle.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhi Dein-Tom Tõnsingu sõnul annavad abipolitseinikud igapäevaselt üha olulisema panuse Eesti turvalisusse, seega on oluline arutada vabatahtlike korrakaitsjate töö üle – kuidas seda ka edaspidi eeskujulikult teha ja pikemas perspektiivis jätkusuutlikult edasi arendada. Tõnsing lisas veel olulise mõttena: „Oleme saanud juurde võimalusi ja õigusi oma tööga veelgi rohkem kogukonda turvalisemaks muuta. Seega peame olema veelgi paremini ettevalmistatud ja pidevas õppimise protsessis igapäeva tööst. Selleks, et seada uusi sihte peame kindlasti tehtust iga päev õppima ja vajadusel, vastavalt tekkinud olukorrale, kaasajastama ka seadusandlust“.

Loe edasi: Tallinnas toimub IV abipolitseinike foorum

23. novembril 2016 toimus Siseministeeriumis vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppe sõlmimine. Teiste tegusate vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide seas liitus võrgustikuga ka Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK). Muuhulgas olid liitujateks Kaitseliit, Politsei ja Piirivalveameti Ida ja Lõuna prefektuurid. Kogu poolt andsid sümboolsed allkirjad (näpujäljed lepingule) kogu juhatuse poolt Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee.

Võrgustiku eesmärkideks on ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel, seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest, olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile ning ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu liitus vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppega

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.