23. novembril 2016 toimus Siseministeeriumis vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppe sõlmimine. Teiste tegusate vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide seas liitus võrgustikuga ka Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK). Muuhulgas olid liitujateks Kaitseliit, Politsei ja Piirivalveameti Ida ja Lõuna prefektuurid. Kogu poolt andsid sümboolsed allkirjad (näpujäljed lepingule) kogu juhatuse poolt Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee.

Võrgustiku eesmärkideks on ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel, seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest, olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile ning ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu liitus vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppega

Tulenevalt soovist anda omapoolne panus sisejulgeoleku ja kodanikuühiskonna arengusse esitas Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) kõigile kolmele erakonnale omapoolsed ettepanekud kodanike kaasamiseks sisejulgeolekusse.

EAPK juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ütles, et kuna abipolitseinike arv on viimastel aastatel suures tõusutrendis, tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka selle valdkonna rahastusele. Hetkel on üle 1050-ne abipolitseiniku, kelle kaasamiseks oleks vaja senisest rohkem personali, varustust ja väljaõpet. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata pikaajalistele vabatahtlikele, kes vajavad muuhulgas senisest rohkem igapäevast tagasisidet ja tunnustust.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu esitas koalitsiooni läbirääkijatele oma ettepanekud

Tänukiri anti Politsei- ja Piirivalveameti aastapäeva puhul pidulikult üle 7.novembril Tartus silmapaistvate teenete eest abipolitseinike valdkonna arendamisel.

Tänukirja käis vastu võtmas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, kes sõnas: "Eesti Abipolitseinike Kogu ja Lõuna prefektuuri koostöö on olnud suurepärane, prefektuur tuleb Kogu ideedega alati kaasa ja aitab neid ellu viia. Omalt poolt aitab Kogu prefektuuri hea nõuga ja uute abipolitseinike värbamisel. Koostöö on suuresti Lõuna Prefektuuri vabatahtlike koordinaatori Rainer Rahasepp`a initsiatiivil jõudsalt ja kiirelt arenenud, mis on meie jaoks väga oluline."

Loe edasi: Tarmo Kohv tänas Lõuna prefektuuri nimel Eesti Abipolitseinike Kogu suurepärase koostöö eest.

27-28.10.2016 võttis Politsei- ja Piirivalve amet koos Eesti Abipolitseinike Koguga vastu Ida-Hollandi politseiüksusest kolleegid. Külalisteks olid politseinik Ebregt van Driel, politseiakadeemia õppejõud Frank Rekveldt ja politsei vabatahtlik Fred Niesink. Külaskäigu eesmärk oli tutvuda vabatahtlike tegevusega Eestis ja ka abipolitseinike tööga.

Kahe päeva jooksul oli Hollandi kolleegidel võimalik tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti, Kesklinna politseijaoskonna ja Kaitseliidu ning Eesti Abipolitseinike Kogu ja Sisekaitseakadeemia tegevusega. Lisaks tutvustati külalistele Tallinna vanalinna, Toompea lossi ja Sagadi mõisa.

Loe edasi: Hollandi kolleegid käisid Politsei- ja Piirivalveametil külas ning tutvusid Eesti abipolitseinike...

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee