22.aprillil 2017 tähistati Siseministeeriumis 23. abipolitseinike päeva ja ühtlasi ka Eesti Abipolitseinike Kogu 6.aastapäeva.
Pidulikul vastuvõtul tunnustati nii politseiametnikke, kes on pisut rohkem abipolitseinike kaasajatena silma paistnud kui ka abipolitseinikke ja toetajaid nende panuse eest Eesti Abipolitseinike Kogu arengusse.

Piduliku vastuvõtu juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee, kes tänas kohaletulnuid ja avaldas lootust, et arusaam vabatahtlike olulisusest meie kõigi jaoks turvalisemate kogukondade loomisel kasvab veelgi.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu tähistas abipolitseinike päeva

8.aprillil 2017 kogunesid abipolitseinikud üle Eesti Pärnusse, et valmistuda 17.-23.aprillil toimuvaks abipolitseinike nädalaks.

Koolitus algas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimehe Rasmus Lahtvee sõnavõtuga. "Eriti vahva, kui lähete abipolitseinikest ja vabatahtlikust tegevusest rääkima eelkõige kooli, kus ise kunagi õppisite,” arvas Lahtvee.

Abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse eesmärgiks on valmistada vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks. Abipolitseinike nädalalal käivad abipolitseinikud ja politseinikud koolides, külaseltsides ja muudel kogukonna kogunemistel rääkimas politsei- ja vabatahtlikust tööst, iseenda kogemustest ja võimalusest panustada turvalisemasse elukeskkonda. Abipolitseinike nädalal osalemisest jagasid kogemusi ning andsid mitmeid nõuandeid, kuidas rääkida ning millest nooremad ja vanemad kuulajad tavaliselt huvituvad, Kadri Ann Salla ja Rasmus Lahtvee.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu valmistas Pärnus vabatahtlikud algavaks abipolitseinike nädalaks ette.

8.aprillil 2017 kogunevad abipolitseinikud üle Eesti Pärnus, et valmistuda 17.-21.aprillil toimuvaks abipolitseinike nädalaks.

Koolituse, kus oma kogemusi jagavad Kogu liikmed, eesmärgiks on valmistada vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks. Eesti Abipolitseinike Kogu koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga korraldab juba III aastat abipolitseinike nädalat, mille raames külastavad abipolitseinikud koos politseinikega üle riigi õppeasutusi, kus tutvustavad vabatahtlikku tegevust meie igapäevase turvalisuse tagamisel.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu korraldab abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse ja peab...

Laupäeval 10. detsembril 2016 toimus Tallinnas abipolitseinike IV üle-Eestiline foorum. Käsitletavateks teemadeks olid vabatahtlike korrakaitsjate parem esindamine, teenistuslik järelevalve ja seaduste korrigeerimise vajalikkus.

Foorumi juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, kes andis ülevaate Eesti Abipolitseinike Kogu senistest saavutustest ja edasistest plaanidest. Seepeale kuulasid foorumist osavõtvad abipolitseinikud siseminister Andres Anvelti ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekti Kristian Jaani tervituskõnesid. Abipolitseinike aastakokkuvõtte tegi Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein ning  PPA sisekontrolli büroo juht Raul Vahtra tutvustas sisekontrolli tööd. Prefektuuride vabatahtlike koordinaatorid andsid lõppevast aastast piirkondlikud ülevaated ning Siseministreeriumi nõunik Eimar Veldre esitas Eesti inimeste hoiakuid ja arvamusi abipolitseinike suhtes.

Loe edasi: Toimus IV abipolitseinike foorum Tallinnas

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.