Eesti Abipolitseinike Kogu liitus vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppega

23. novembril 2016 toimus Siseministeeriumis vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppe sõlmimine. Teiste tegusate vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide seas liitus võrgustikuga ka Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK). Muuhulgas olid liitujateks Kaitseliit, Politsei ja Piirivalveameti Ida ja Lõuna prefektuurid. Kogu poolt andsid sümboolsed allkirjad (näpujäljed lepingule) kogu juhatuse poolt Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee.

Võrgustiku eesmärkideks on ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel, seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest, olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile ning ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas.

Juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing sõnas: „Liitumine taolise võrgustikuga annab hea kindlustunde ja palju kogemusi vabatahtlike õiglaseks ja tulemuslikuks kaasamiseks. Saame olla kindlad et käitume õigesti ja suudame oma vabatahtlikele pakkuda parimat võimalikku keskkonda kus panustada ning saada tunnustust ja tulemuslikku tagasisidet“

EAPK üheks eesmärgiks on abipolitseinike kaasamise arendamine ja vabatahtlike kaasamise hea tava teadvustamine Politsei ja Piirivalveametis (PPA). Tänaseks on Koguga liitunud ka PPA Ida ja Lõuna prefektuuride vabatahtlike koordinaatorid, kellega koostöös arendatakse nendes vabatahtlike kaasamist selle kõige laiemas mõistes. Käesoleval aastal tunnustas Lõuna prefekt Kogu hea ja tulemusrikka koostöö eest ka tänukirjaga.

Juhatuse liige Rasmus Lahtvee rõõmustas: „Mul on siiralt hea meel, et vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppega liitusid ka kaasajad Ida ja Lõuna prefektuuridest. Nüüd saame olla kindlad, et parimad praktikad ja edulood inspireerivad abipolitseinike veelgi edukamal kaasamisel“

„Loodan et saame võrgustikku tõmmata tulevikus ka Lääne ja Põhja prefektuurid, siis võiks ühe Kogu eesmärkidest jälle tehtuks lugeda. Koostöös loome turvalisust ja hea koostöö eest seisab Kogu nüüdsest veelgi professionaalsemalt, arvestades kui palju kogemusi ja häid ideid me tänu võrgustikule nüüd saame“ lisas Dein-Tom Tõnsing lootusrikkalt.

Täpsemalt saab võrgustiku kohta infot:
http://vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-tegevuse-vorgustik/
http://kodukant.kovtp.ee/vabatahtlike-kaasajad-koovad-vorku-

Vabatahtlike hea kaasamise tavaga ja juhendmaterjalidega saab tutvuda siin:
http://vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-tegevuse-hea-tava/
http://vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/juhendmaterjalid/

 

Dein-Tom Tõnsing
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse esimees
56 265 267
deintom@abipolitseikogu.ee
www.abipolitseikogu.ee

„Vabast tahtest, kohusetundest!“