Eesti Abipolitseinike Kogu siseturvalisuse arengukava juhtkomisjonis

29. septembril kogunes Siseministeeriumis siseturvalisuse arengukava juhtkomisjon, kuhu kuulub ka Eesti Abipolitseinike Kogu. Juhtkomisjon toetab arengukava elluviimisel valdkondadevahelist koostööd ning annab soovitusi eesmärkide paremaks saavutamiseks. Koosolekul tutvustati Siseministeeriumi poolt siseturvalisuse hetkeseisu ja valdkonna olulisi väljakutseid järgmistel aastatel. Aastatel 2020–2030 on jätkuvalt vaja kujundada ohutut elukeskkonda ning suurendada elanike teadlikkust, kinnistada...

Ida prefektuuri abipolitseinikud said põhjas väärt kogemusi

30. septembrist 1. oktoobrini olid Põhja prefektuuris kogemusi omandamas Ida prefektuuri abipolitseinikud, kes tulid tutvuma Ida-Harju ja Lääne-Harju politseijaoskondade töö ja tegemistega. Kõigepealt anti oma panus öisesse patrulli, peale mida veedeti päev Tallinna Lennujaama päästekomandoga ning Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgaga. Lisaks said Ida prefektuuri abipolitseinikud hea ülevaade Euroopa Liidu välispiiril...

Abipolitseinikud laiendavad silmaringi. Toimus loeng-koolitus „Karistusõiguse alused ning karistuse eesmärk“.

Lisaks kitsale erialalisele treeningule pole vähemtähtis ka abipolitseinike silmaringi laiendamine. Nii toimuski 26. septembril Tallinnas ja üle veebi loeng „Karistusõiguse alused ning karistuse eesmärk“, mis keskendus kuriteo ning karistuse mõistel ja viimase eesmärgil. Osalejaid oli kokku 98. Loengu viis läbi Tartu Ülikooli karistusõiguse õppejõud, õigusteaduskonna doktorant ning Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler...

Põhja prefektuuri abipolitseinikud käisid idas uusi kogemusi omandamas

  8. juuli pärastlõunal võtsid kuus Põhja prefektuuri abipolitseinikku ette pikema sõidu Tallinnast Narva. Kõigil vorm seljas, tuju hea ja ootusärevus sees. Plaan oli minna patrulli öisesse vahetusse Narva, järgmisel päeval aga tutvuma tööga piiril. Ettekujutus tööst piiriäärses linnas oli igal ühel isesugune, kuid sellegi poolest olid kõik valmis uusi...

Abipolitseinikud lähevad sügiskooli

Käesoleva nädala laupäeval, 18. septembril, koguneb üle seitsmekümne abipolitseiniku Raplamaal Toosikannu Puhkekeskuses. Eesti Abipolitseinike Kogu poolt korraldatava abipolitseinike sügiskooli eesmärk on täiendada vabatahtlike vormikandjate teadmisi ja oskusi igapäeva politseitöös ettetulevate olukordade lahendamiseks. Töötubasid viivad läbi ja juhendavad oma ala spetsialistid – nii politseiametnikud kui ka meedikud.   Sügiskooli eesmärk on...

Taotlusvoor abipolitseinike tegevuse toetamiseks mõeldud projektide rahastamiseks

Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) kuulutab välja taotlusvooru abipolitseinike tegevuse toetamiseks mõeldud projektide rahastamiseks. Erinevates piirkondades on toimetamas organisatsioone, kes panustavad abipolitseinike tegevuse arendamiseks kohalikul tasandil. Et luua omavahelist koostööd ja olla omalt poolt kogukondlikele ühendustele toeks, soovib ka EAPK anda oma panuse.Finantsilist toetust saab küsida projektidele, millega kogukondlikul tasandil luuakse mingi kindel abipolitseinike toetamiseks-arendamiseks...

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru koolitused

Oktoobrist 2020 kuni juunini 2021 toimusid Harju maakonnas, Põhja prefektuuris vabatahtlike turvataktika kvaliteedi tõstmise treeningud, kus harjutati enesekaitset, liikumist, distantsi hoidmist, laskmist ning palju muud. Treeningute vastu oli huvi suur ning üheksal täiendõppekoolitusel osales kokku 97 abipolitseinikku, kelle oskused ja teadmised on suureks abiks Eesti Politseile ja ühiskonnale tervikuna.  ...

Rohkem teateid