Eesti Abipolitseinike Kogu esitas koalitsiooni läbirääkijatele oma ettepanekud

Tulenevalt soovist anda omapoolne panus sisejulgeoleku ja kodanikuühiskonna arengusse esitas Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) kõigile kolmele erakonnale omapoolsed ettepanekud kodanike kaasamiseks sisejulgeolekusse.

EAPK juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ütles, et kuna abipolitseinike arv on viimastel aastatel suures tõusutrendis, tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka selle valdkonna rahastusele. Hetkel on üle 1050-ne abipolitseiniku, kelle kaasamiseks oleks vaja senisest rohkem personali, varustust ja väljaõpet. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata pikaajalistele vabatahtlikele, kes vajavad muuhulgas senisest rohkem igapäevast tagasisidet ja tunnustust.

Koalitsiooni läbirääkijatele saadetud ettepanekus palutakse kaaluda võimalust tagada senisest suuremas mahus riigipoolset  panustamist abipolitseinike valdkonda, et hoida seni saavutatud head taset ja tagada jätkusuutlik areng kodanike kaasamisel sisejulgeolekusse.

Tõnsingu sõnul kujundavad vabatahtlikud oma arvamuse  muuhulgas ka riigi poolsete hoiakute ja suhtumise põhjal nende töösse ja selle hindamisse. Seega on oluline et riigijuhid ja vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide juhid mõtleksid igapäevaselt vabatahtlikele suunatud sõnumitele ja neile antud lubadustele. Vabatahtlikega tuleb kontakti hoida igapäevaselt ja neile lubatu alati ka ellu viia, sest vabatahtlikud on selles osas väga tundlikud.

EAPK pöördumine koalitsiooni läbirääkijatele lõpeb siira sooviga: „Usume, et koostöös loome turvalisust ja Eesti Abipolitseinike Kogu ning uus loodav valitsus saavad koos palju ära teha kodanike kaasamisel turvalisema Eesti loomisesse.“

EAPK on 2011. aastal asutatud abipolitseinike huve esindav mittetulundusühing. EAPK eesmärkideks on koondada Eesti Vabariigis tegutsevad abipolitseinikud ühisesse organisatsiooni ning tagada seeläbi ühtne areng, kvaliteet, omavaheline kogemuste jagamine ja infovahetus. Ühingu asutajad võtsid juba 2010.aastal osa uue abipolitseiniku seaduse väljatöötamisest Riigikogus.

Lisainfo:
Dein-Tom Tõnsing
Eesti Abipolitseinike Kogu
juhatuse esimees
56 265 267
deintom@abipolitseikogu.ee
www.abipolitseikogu.ee

„Vabast tahtest, kohusetundest!“