Siseministeerium tunnustas Kodanikupäeva puhul Eesti Abipolitseinike Kogu liiget.

Sellel aastal tunnustas siseminister Kodanikupäeva aumärgiga teiste seas ka Eesti Abipolitseinike Kogu liiget Hanno Viibus`t. Hanno on Põhja Prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühma juht. Hanno on andnud suure panuse abipolitseinike arengusse ja abipolitseiniku staatuse populariseerimisse. Samuti on Hanno olnud alati noortele abipolitseinikele eeskujuks ja hinnatud koolitajaks.

Kodanikupäeva puhul tunnustab Siseministeerium Kodanikupäeva aumärgiga igal aastal vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust, väärtustavad kodanikuteadvust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Aumärki antakse välja alates 1998. aastast.

Kodanikupäeva aumärgi laureaat Hanno Viibus ministriga 26.11.2015 (Foto: Annika Haas)
Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest samal kuupäeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“. Sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega ning see päev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele.
Eelnevatel aastatel on tunnustuse pälvinud järgmised abipolitseinike kogu liikmed:
Dein-Tom Tõnsing, Rasmus Lahtvee, Harro Aitai, Peeter Pau ja Enno Ottis.