Siseturvalisuse vabatahtlikud kutsusid poliitikud vaibale

15. veebruaril korraldasid Eesti Abipolitseinike Kogu, Päästeliit ja Naabrivalve Riigikokku pürgivatele erakondadele debati teemal „Vabatahtlikkus ja siseturvalisus Eestis“.

Soovisime kuulda, mida mõtlevad erakonnad Eesti siseturvalisuse ja sellesse panustavate vabatahtlike tuleviku kohta. Debatil osalesid Lauri Läänemets (SDE), Raivo Aeg (Isamaa), Mati Raidma (REF), Peeter Tali (E200), Anti Poolamets (EKRE), Marko Šorin (KESK), Lavly Perling (Parempoolsed) ja Rasmus Lahtvee (Eestimaa Rohelised).

Kuigi debatt muutus vahepeal üsna tuliseks, olid erakondade esindajad ühel meelel, et siseturvalisus on riigikaitse oluline osa ja nõuab võrdväärset panustamist. Lisaks rahastuse suurendamisele on vaja luua süsteem, võrgustik, kuhu on orgaaniliselt kaasatud ka vabatahtlikud.

Raivo Aeg: „On olemas selge erakondade ülene kokkulepe, et riigikaitsesse tuleb rohkem (rahaliselt) panustada. Kes toob välja protsendid, kes ütleb, et anda tuleb niipalju kui vaja. Minu meelest ei tohi mitte kunagi hakata eraldi käsitlema, et mis on sõjaline riigikaitse ja mis on sisejulgeoleku tagamine – nad on niivõrd tihedalt omavahel seotud. Näeme, mis toimub Ukraina sõjas väljaspool rinnet tagalas, kuivõrd oluline on seal sisejulgeoleku tagamine. Neid kahte valdkonda tuleb kindlasti koos käsitleda ja võrdselt ka koos arendada. See tähendab, et tuleb leida piisavalt ressursse, et meil oleksid sisejulgeolekuteenistused motiveeritud ja samamoodi ka vabatahtlikud.“

Mati Raidma: „Täna on professionaalne pool -nii politsei kui pääste- kindlates kätes ja arenevad väga hästi; ressurssi on loomulikult juurde vaja. Probleem on koostöös ja see on tänaseni väljakutse. Ehk siis riigi tasand, kohalik omavalitsus ja kodanikuühiskond. Kuidas panna need koos tööle, et täita siseturvalisuse peamist eesmärki- inimeste turvalisuse tagamist.“

Rasmus Lahtvee: „ Vabatahtlikud panustavad väga palju, tihti oma muude tegevuste ja perekonna arvelt. Tasuta. Siinkohal on alati oht, et ametkond võib-olla kipubki mõnikord nägema vabatahtlikke kui tasuta tööjõudu. Mida vabatahtlik mitte mingil juhul olla ei tohi.“

Kas ja kuidas peaks riik siseturvalisuse vabatahtlikke kaasama, toetama ja suunama ning kuidas plaanivad Riigikokku kandideerivad erakonnad siseturvalisusesse panustada, saab kuulata debati salvestuselt: https://www.youtube.com/watch?v=L0DAg62AtGs