Abipolitseinike oskuste ja pädevuste arendamine on olulisem abipolitseinike arvu suurendamisest

Möödunud nädalavahetusel (24.-25. september 2016) kogunesid Eesti Abipolitseinike Kogu liikmed Muhu saarele Vanatoa turismitallu, et arutleda korrakaitse vabatahtliku tegevuse arengusuundade üle.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimehe Dein-Tom Tõnsingu sõnul on abipolitseinike heaolusse panustamine väga oluline. „Selleks, et vabatahtlikud oleksid motiveeritud ning pädevad, on vaja neile võimaldada koolitustel käimist, head varustust ning sama oluline on neid antud panuse eest tunnustada, et nad oleksid ka edaspidi motiveeritud oma vabast ajast ühiskonna turvalisusesse panustama.“

Abipolitseinikud (foto: PPA)Abipolitseinike kogu liikmed tegid ettepanekuid, kuidas lihtsustada vabatahtlikuna kodukoha turvalisuse tagamisel osalemist. Kogu edastab ettepanekud Siseministeeriumile, et vabatahtlike töö edendamiseks edaspidi koos lahendusi leida. Arutelust jäi kõlama mõte, et abipolitseinike arvu suurendamisest on vaja ettepoole seada praeguste abipolitseinike oskuste ja pädevuste arendamisse panustamine ning Eesti Abipolitseinike Kogu eesmärk on lähtuda sellest põhimõttest kõikides otsustes.

Koolitusel tegi ettekande ka Tartu Ülikooli vanemteadur PhD Peeter Espak, kes tutvustas oma ettekandes islamikultuuri olemust, rääkis Eestisse saabuvate pagulaste teemal ning arutles selle kultuuri esindajate võimalike käitumismustrite üle, millega abipolitseinikud vabatahtlikus töös kokku võivad puutuda. Abipolitseinik Vahur Peepmaa jagas oma kogemusi moslemikultuuris elavate inimeste eluolust ja nendega kokkupuudetest ajal, mil osales kahel kaitseväemissioonil Lähis-Idas ja Aafrikas.

Eesti Abipolitseinike Kogu
kogu@abipolitseikogu.ee

Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium