Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu asutajaliikmeid tunnustati Kodanikupäeva aumärgiga

27. novembril 2013 tunnustasid peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Siim Kiisler Stenbocki majas toimunud tseremoonial kokku 14 kodanikku, kes on riigi ja ühiskonna heaks teinud kaugelt enam, kui neilt oodatud on. Kodanikupäeva aumärk anti teiste seas ka Eesti Abipolitseinike Kogu asutajaliikmetele Harro Aitai ja Rasmus Lahtvee.

Varasemalt on Kodanikupäeva aumärgi 2012. aastal pälvinud ka Eesti Abipolitseinike Kogu asutajaliige Dein-Tom Tõnsing oma pikaajalise tegevuse eest vabatahtlikkuse arendajana Kaitseliidus ja abipolitseinikuna.

Peaminister Ansip tänas vastuvõtule saabunud kodanikupäeva aumärgi saajaid ja ütles, et iga kodaniku roll väikses riigis on oluline. „Eestit ei saa aga pidada enam väikseks riigiks, sest kodanikud on selle suureks teinud. Aitäh teile. Te olete teinud riigi ja ühiskonna jaoks enam, kui teie käest on oodatud,“ rääkis peaminister vastuvõtul.

2013. aastal tunnustati kodanikupäeva aumärgiga järgmisi inimesi: Auli Lõoke, Christel Sogenbits, Elar Sarik, Harro Aitai, Ivi Sepp, Kaimo Vahtra, Leida Leiur, Leo Kütt, Priit Kasepalu, Rasmus Lahtvee, Silva Kärner, Sven Kõllamets, Tauno Toompuu, Vladimir Kolotõgin.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul anti kodanikuaumärk neile aktiivsetele inimestele, kes on teinud rohkem, kui neilt oodatakse. „Me tunnustame teie tööd, sest teie kannate suhtumist: kus viga näed laita, seal tule ja aita,“ lisas Kiisler.

Kodanikupäeva aumärke, millega riik väärtustab inimesi, kes on panustanud nii kohalikul kui maakondlikul tasandil, annab regionaalminister välja esmakordselt. Varasemalt, alates 1998. aastast, on aumärke jaganud siseminister. Ettepanekuid aumärgi saajate kohta laekus 46. Need vaatas läbi regionaalministri valitsemisalas loodud komisjon, kes andis välja 14 aumärki. Komisjoni kuulusid riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad.
Fotosid kodanikupäeva aumärkide üleandmisest vaata siit https://valitsus.ee/et/uudised/pildialbum#2594-1.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.

Originaaluudis: https://www.siseministeerium.ee/kodanikupaeva-aumargi-palvisid-14-silmapaistvat-inimest/