Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu alustab aktiivset tegevust

4. mail 2011 aastal vastu võetud põhikirja alusel tegutsev MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu põhikirjaliste eesmärkidena nähakse ette Eesti abipolitseinike taseme ühtlustamist ja arendamist . Abipolitseinike ja nende õiguste ning huvide esindamist kõigi õiguskaitseorganite, ametiasutuste ja teiste kolmandate isikute ees. Kogu liikmetest abipolitseinike juriidilise ja mainelise kaitse tagamist ning Eesti Vabariigi siseturvalisuse suurendamist ja korrakaitse tagamist vastavalt Abipolitseiniku seaduses sätestatule.

Kogu asutajateks on neli Põhja Prefektuuri Kesklinna Politseijaoskonna abipolitseinikku Aivar Engel, Rasmus Lahtvee, Margus Nigol ja Dein-Tom Tõnsing ning Põhja Prefektuuri abipolitseinike formeeringu juht Harro Aitai.
Kogu liikmeks võib astuda iga eestis tegutsev abipolitseinik või ka politseiametnik, kes abipolitseinike tegevust toetada soovib. Liikmeks astumiseks tuleb täita sooviavaldus ja kinnitada kogu põhikirja tunnustamist.

Kogu ootab oma ridadesse abipolitseinike, kes soovivad arendada abipolitseilist tegevust ja kaasa rääkida, kuidas ning kuhu see areng viib. Abipolitseinike katusorganisastiooni loomise idee sündis viimase abipolitseiniku seaduse menetlemise käigus kui kogu asutajad aktiivselt seaduse menetlemises osalesid ja abipolitseinike poolt kaasa rääkisid.

Kui ka Sina soovid anda oma panuse abipolitseilise tegevuse arengusse, kaasa rääkida ja olla kursis millega abipolitseinikud teistes eesti piirkondades tegelevad siis oled oodatud astuma kogu liikmeks. Iga tulevase liikme arvamus rikastab kogu tegevust ja aitab kaasa abipolitseinike tegevuse arengusse ning seeläbi aitab ühiskonnas laiemalt teadvustada meie tegevust, eesmärke ja olemust.
Kogu eesmärgiks on tegevus kõikjal eestis, kus tegutsevad abipolitseinikud. Arvestades, et kogu on tegustenud väga lühikest aega on tervitatav aktiivne abipolitseinike huvi kogu liikmelisuse vastu igalt poolt üle eesti. Kogu on üheks oma esimeseks eesmärgiks seadunud koostöö Politsei- ja Piirivalve Ameti ning prefektuuridega, et seeläbi tihendada abipolitseinike ning abipolitseinikega tegelevate politseiametnike koostööd mis viiks mõlemaid osapooli rahuldavate tulemusteni.

Kõik küsimused kogu tegevuse ja liikmeks astumise kohta on enam kui oodatud e-mailie: kogu@abipolitseikogu.ee või telefonil 56 265 267 (Dein-Tom Tõnsing, juhatuse esimees)

Peagi saab hakata lugema kogu tegevusest ka kodulehelt: www.abipolitseinik.ee