Kogu valmistas vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks ja pidas üldkoosolekut

2.aprillil tulid Tartusse kokku abipolitseinikud üle Eesti, et valmistuda ette 11.-15. aprillil ees ootavaks abipolitseinike nädalaks.

Koolituspäev algas abipolitseinike nädala eesmärgi tutvustamisega.  „Meie eesmärgiks on jätkuvalt, läbi abipolitseinike töö tutvustamise, selle vabatahtlike valdkonna populariseerimine ja ühiskonnas teadlikuse kasvatamine“, sõnas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing.

Eelmise aasta abipolitseinike nädalal osalemisest jagasid muljeid abipolitseinik Indrek Saluvee Jõhvi politseijaoskonnast, Lõuna prefektuuri abipolitseinike koordinaator Rainer Rahasepp ning  Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinik Dein-Tom Tõnsing. Mehed käisid koolides rääkimas abipolitseinike ja politseiametnike tööst, seadusandlusest, oma kogemustest ning tutvustasid ka erivahendeid, mida abipolitseinikud patrullis käies kannavad.

Koolitusel osalejad arutlesid abipolitseinike põhiväärtuste, missiooni ja visiooni ja prioriteetide üle ning Politsei- ja Piirivalveameti usalduse üle ühiskonnas, abipolitseinike rolli üle kogukonnas ja ühiskonnas ning vabatahtlike kaasamise ja osalemise üle politsei töös. Lisaks nimetatule käsitlesid koosviibijad abipolitseinike rakendamist, nende õiguste kaitset ning abipolitseinikuks saamise nõudeid ja väljaõpet. 

Abipolitseinike nädalal juhivad abipolitseinikud koos politseinike ning teiste vabatahtliku töö edendajatega tähelepanu abipolitseinike töö vajalikkusele inimeste elu ja tervise kaitsel. Nädala jooksul esinevad nii kogenud kui ka äsja vabatahtlike korrakaitsjatega liitunud inimesed paljudes koolides üle Eesti, kus nad tutvustavad noortele abipolitseinike töö köögipoolt ning räägivad enda kogemustest politseitöös. Lisaks kohtuvad nii politsei, vabatahtlike kui ka teiste turvalisuse eest seisvate asutuste esindajad mitmetel ümarlaudadel, eesmärgiga arendada vabatahtike võimalusi aidata kaasa turvalisema elu tagamisel.

Päeva teises pooles toimus Eesti Abipolitseinike Kogu üldkoosolek, mille raames tutvustas kogu juhatus aasta esimese kolme kuu jooksul läbi viidud küsitlust. Küsitluse raames uuriti Kogu liikmetelt kuidas ja kuhu peaks abipolitseinike tegevus ja abipolitseinike Kogu tegevus tulevikus arenema. Enamik küsitluse vastanuid leidis, et nad soovivad senisest rohkem omavahel kogemusi vahetada, abipolitseinike tööd tuleks senisest veelgi rohkem ühiskonnas tutvustada ja Eesti Abipolisteinike Kogu peaks jätkama abipolisteinike esindmist senisest veelgi aktiivsemalt ning veelgi enam tutvustama abipolitseinike kogu liikmete seisukohti.