Loomisel on Eest Abipolitseinike Kogu arengukava

EAPK põhikirjast tulenevad eesmärgid on Eesti abipolitseinike ühendamine, esindamine, abipolitseinike taseme ühtlustamine ja institutsiooni arendamine ning panustamine siseturvalisuse arengusse.

Et seda rolli tulemuslikult ja jätkusuutlikult täita, on loomisel EAPK arengukava. Arengukavas on välja töötatud mudel, kuidas tagada üleriigiliselt abipolitseinike huvikaitse ja esindamine ning käivitada selleks vajalikud tegevused ja protsessid. Vajaliku sisendi saamiseks kaardistatakse seotud osapoolte -abipolitseinike, PPA ja Siseministeeriumi- vajadused ja ootused EAPK-le. Olles jõudnud üksmeelele peamistes tulevikusuundades, kajastuvad need EAPK arengukavas ja edasises tegevuses.

EAPK arengukava aitab koostada konsultatsioonifirma DD StratLab.