4. mail 2011 aastal vastu võetud põhikirja alusel tegutsev MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu põhikirjaliste eesmärkidena nähakse ette Eesti abipolitseinike taseme ühtlustamist ja arendamist . Abipolitseinike ja nende õiguste ning huvide esindamist kõigi õiguskaitseorganite, ametiasutuste ja teiste kolmandate isikute ees. Kogu liikmetest abipolitseinike juriidilise ja mainelise kaitse tagamist ning Eesti Vabariigi siseturvalisuse suurendamist ja korrakaitse tagamist vastavalt Abipolitseiniku seaduses sätestatule.

Loe edasi: Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu alustab aktiivset tegevust

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.