Täna (9. jaanuaril 2013) kohtus Eesti Abipolitseinike Kogu juhatus Siseministeeriumi esindajaga, et arutada tuleviku koostööd kogu ja ministeeriumi vahel. Ministeeriumi huvi on suur eriti just leidmaks endale kindel abipolitseinike huve esindav partner kes aitaks ministeeriumil paremini abipolitseinike tööd ja tegemisi mõista ning vajadusel meie ettevõtmisi toetada.

Loe edasi: Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu juhatus kohtus Siseministeeriumi esindajaga

Täna Stenbocki majas toimunud pidulikul vastuvõtul andsid peaminister Andrus Ansip ja siseminister Ken-Marti Vaher neljateistkümnele silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid, millega tänasid neid ühiskonnaelu kujundamisse antud panuse ja aktiivse tegevuse eest.

Kodanikepäeva aumärgi saajate nimel pidas kõne hr Dein-Tom Tõnsing, kes on ühtlasi ka Eesti Abipolitseinike Kogu üks asutaja.

vt. http://valitsus.ee/et/valitsus/73617/t%C3%A4nasel-kodanikup%C3%A4eval-anti-v%C3%A4lja-neliteist-aum%C3%A4rki

4. mail 2011 aastal vastu võetud põhikirja alusel tegutsev MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu põhikirjaliste eesmärkidena nähakse ette Eesti abipolitseinike taseme ühtlustamist ja arendamist . Abipolitseinike ja nende õiguste ning huvide esindamist kõigi õiguskaitseorganite, ametiasutuste ja teiste kolmandate isikute ees. Kogu liikmetest abipolitseinike juriidilise ja mainelise kaitse tagamist ning Eesti Vabariigi siseturvalisuse suurendamist ja korrakaitse tagamist vastavalt Abipolitseiniku seaduses sätestatule.

Loe edasi: Teade: Eesti Abipolitseinike Kogu alustab aktiivset tegevust

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.