Möödunud nädalavahetusel (24.-25. september 2016) kogunesid Eesti Abipolitseinike Kogu liikmed Muhu saarele Vanatoa turismitallu, et arutleda korrakaitse vabatahtliku tegevuse arengusuundade üle.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimehe Dein-Tom Tõnsingu sõnul on abipolitseinike heaolusse panustamine väga oluline. „Selleks, et vabatahtlikud oleksid motiveeritud ning pädevad, on vaja neile võimaldada koolitustel käimist, head varustust ning sama oluline on neid antud panuse eest tunnustada, et nad oleksid ka edaspidi motiveeritud oma vabast ajast ühiskonna turvalisusesse panustama.“

Loe edasi: Abipolitseinike oskuste ja pädevuste arendamine on olulisem abipolitseinike arvu suurendamisest

Sel nädalal külastavad abipolitseinikud koos politseinikega üle riigi õppeasutusi, kus tutvustavad vabatahtlikku tegevust meie igapäevase turvalisuse tagamisel.

Nädala vältel, 11.-15. aprillini tutvustavad vabatahtlikud korrakaitsjad erinevates koolides abipolitseinikuna tegutsemise võimalusi, tutvustavad tööks vajaminevat varustust ning jagavad oma kogemusi väljakutseterikkas politseitöös.

Loe edasi: Abipolitseinike nädal tõstab esile vabatahtlike tegevuse turvalisuse tagamisel

2.aprillil tulid Tartusse kokku abipolitseinikud üle Eesti, et valmistuda ette 11.-15. aprillil ees ootavaks abipolitseinike nädalaks.

Koolituspäev algas abipolitseinike nädala eesmärgi tutvustamisega.  „Meie eesmärgiks on jätkuvalt, läbi abipolitseinike töö tutvustamise, selle vabatahtlike valdkonna populariseerimine ja ühiskonnas teadlikuse kasvatamine“, sõnas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing.

Loe edasi: Kogu valmistas vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks ja pidas üldkoosolekut

Selle nädala alguses (22.-23.03.2016) tutvusid Euroopa Parlamendi saadiku Indrek Tarandi kutsel europarlamendi tööga abipolitseinikud ja igapäevaselt abipolitseinikega tegelevad politseinikud.

Teisipäeval Brüsselis aset leidnud terrorirünnakute tõttu EAPK kogu esindus Euroopa Liidu Parlamendi hoonesse ei pääsenud, kuid Indrek Tarand kohtus külalistega nende hotellis, kus parlamendi tööst rääkis ning pärast koos külalistega lõunatas.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) esindus käis Brüsselis Tarandiga kohtumas

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.