Laupäeval, 10.detsembril kell 10.00 kogunevad abipolitseinikud kõigist maakondadest Tallinnasse IV abipolitseinike foorumile. Foorumi põhiteemadeks on abipolitseinike hetkeolukord ja vabatahtlike korrakaitsjate huvide parem esindamine. Samuti vaadatakse üle abipolitseinike töö järelvalveline aspekt, sisejulgeoleku vabatahtlike arengusuunad ja arutatakse abipolitseinike tööks vajalike seaduste korrigeerimise üle.

Eesti Abipolitseinike Kogu juhi Dein-Tom Tõnsingu sõnul annavad abipolitseinikud igapäevaselt üha olulisema panuse Eesti turvalisusse, seega on oluline arutada vabatahtlike korrakaitsjate töö üle – kuidas seda ka edaspidi eeskujulikult teha ja pikemas perspektiivis jätkusuutlikult edasi arendada. Tõnsing lisas veel olulise mõttena: „Oleme saanud juurde võimalusi ja õigusi oma tööga veelgi rohkem kogukonda turvalisemaks muuta. Seega peame olema veelgi paremini ettevalmistatud ja pidevas õppimise protsessis igapäeva tööst. Selleks, et seada uusi sihte peame kindlasti tehtust iga päev õppima ja vajadusel, vastavalt tekkinud olukorrale, kaasajastama ka seadusandlust“.

Loe edasi: Tallinnas toimub IV abipolitseinike foorum

23. novembril 2016 toimus Siseministeeriumis vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppe sõlmimine. Teiste tegusate vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide seas liitus võrgustikuga ka Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK). Muuhulgas olid liitujateks Kaitseliit, Politsei ja Piirivalveameti Ida ja Lõuna prefektuurid. Kogu poolt andsid sümboolsed allkirjad (näpujäljed lepingule) kogu juhatuse poolt Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee.

Võrgustiku eesmärkideks on ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel, seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest, olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile ning ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu liitus vabatahtlike võrgustiku koostöökokkuleppega

Tulenevalt soovist anda omapoolne panus sisejulgeoleku ja kodanikuühiskonna arengusse esitas Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) kõigile kolmele erakonnale omapoolsed ettepanekud kodanike kaasamiseks sisejulgeolekusse.

EAPK juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ütles, et kuna abipolitseinike arv on viimastel aastatel suures tõusutrendis, tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka selle valdkonna rahastusele. Hetkel on üle 1050-ne abipolitseiniku, kelle kaasamiseks oleks vaja senisest rohkem personali, varustust ja väljaõpet. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata pikaajalistele vabatahtlikele, kes vajavad muuhulgas senisest rohkem igapäevast tagasisidet ja tunnustust.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu esitas koalitsiooni läbirääkijatele oma ettepanekud

Tänukiri anti Politsei- ja Piirivalveameti aastapäeva puhul pidulikult üle 7.novembril Tartus silmapaistvate teenete eest abipolitseinike valdkonna arendamisel.

Tänukirja käis vastu võtmas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing, kes sõnas: "Eesti Abipolitseinike Kogu ja Lõuna prefektuuri koostöö on olnud suurepärane, prefektuur tuleb Kogu ideedega alati kaasa ja aitab neid ellu viia. Omalt poolt aitab Kogu prefektuuri hea nõuga ja uute abipolitseinike värbamisel. Koostöö on suuresti Lõuna Prefektuuri vabatahtlike koordinaatori Rainer Rahasepp`a initsiatiivil jõudsalt ja kiirelt arenenud, mis on meie jaoks väga oluline."

Loe edasi: Tarmo Kohv tänas Lõuna prefektuuri nimel Eesti Abipolitseinike Kogu suurepärase koostöö eest.

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.