If Kindlustus käivitas koostöös Eesti Abipolitseinike Kogu ja teiste organisatsioonidega septembris kampaania, kus otsiti neid tublisid inimesi, kes Eesti turvalisemaks muutmisel vabatahtlikuna oma aega panustavad.

Kokku saabus üle 60-ne loo, kus tõsteti esile tublisid ja tavalisi inimesi, kes tegutsevad abipolitseinikena, priitahtlike päästjatena, kaitseliitlastena või on muul moel julgenud märgata ja sekkuda, et muuta ümbruskond turvalisemaks.

8. novembril 2017 kutsus If Kindlustus need inimesed Lennusadamasse, et suruda kätt ning tõsta neid inimesi esile. Nende seas oli ka mitmeid abipolitseinikke, kelle tegevust on märgatud ja esile tõstetud.

Loe edasi: If Kindlustus tänas vabatahtlikke

Käesoleva 2017. aasta augusti kuust asus Eesti Abipolitseinike Kogu tegevjuhi kohuseid täitma Kerli Dello.

Kerli on varem Eesti meedias töötanud juba aastast 1994. Ta alustas meediavaldkonnas Rakvere kohalikus raadiojaamas ja on tänaseks muuhulgas olnud 10 aastat uudisteankur Eesti Rahvusringhäälingus. Rahvusringhäälingus töötades tegi ta kokku kuus hooaega liiklussaateid (Tänavaristlejad, Rula ja Ratas), ning tänu pikaajalisele heale koostööle Politsei- ja Piirivalveametiga tunneb ta nii politsei struktuuri kui ka inimesi, kes seal töötavad.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu uus tegevjuht on Kerli Dello

22.aprillil 2017 tähistati Siseministeeriumis 23. abipolitseinike päeva ja ühtlasi ka Eesti Abipolitseinike Kogu 6.aastapäeva.
Pidulikul vastuvõtul tunnustati nii politseiametnikke, kes on pisut rohkem abipolitseinike kaasajatena silma paistnud kui ka abipolitseinikke ja toetajaid nende panuse eest Eesti Abipolitseinike Kogu arengusse.

Piduliku vastuvõtu juhatas sisse Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee, kes tänas kohaletulnuid ja avaldas lootust, et arusaam vabatahtlike olulisusest meie kõigi jaoks turvalisemate kogukondade loomisel kasvab veelgi.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu tähistas abipolitseinike päeva

8.aprillil 2017 kogunesid abipolitseinikud üle Eesti Pärnusse, et valmistuda 17.-23.aprillil toimuvaks abipolitseinike nädalaks.

Koolitus algas Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimehe Rasmus Lahtvee sõnavõtuga. "Eriti vahva, kui lähete abipolitseinikest ja vabatahtlikust tegevusest rääkima eelkõige kooli, kus ise kunagi õppisite,” arvas Lahtvee.

Abipolitseinike nädala ettevalmistuskoolituse eesmärgiks on valmistada vabatahtlikud ette abipolitseinike nädalaks. Abipolitseinike nädalalal käivad abipolitseinikud ja politseinikud koolides, külaseltsides ja muudel kogukonna kogunemistel rääkimas politsei- ja vabatahtlikust tööst, iseenda kogemustest ja võimalusest panustada turvalisemasse elukeskkonda. Abipolitseinike nädalal osalemisest jagasid kogemusi ning andsid mitmeid nõuandeid, kuidas rääkida ning millest nooremad ja vanemad kuulajad tavaliselt huvituvad, Kadri Ann Salla ja Rasmus Lahtvee.

Loe edasi: Eesti Abipolitseinike Kogu valmistas Pärnus vabatahtlikud algavaks abipolitseinike nädalaks ette.

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.