Käesoleva nädala laupäeval, 18. septembril, koguneb üle seitsmekümne abipolitseiniku Raplamaal Toosikannu Puhkekeskuses.
 
Eesti Abipolitseinike Kogu poolt korraldatava abipolitseinike sügiskooli eesmärk on täiendada vabatahtlike vormikandjate teadmisi ja oskusi igapäeva politseitöös ettetulevate olukordade lahendamiseks. Töötubasid viivad läbi ja juhendavad oma ala spetsialistid – nii politseiametnikud kui ka meedikud.

Sügiskooli eesmärk on abipolitseinike koolitamine, taseme tõstmine ja kuna osalejad on kõigist prefektuuridest, siis ka erinevate piirkondade parimate praktikate jagamine.

Töötubade teemad on mitmekesised ja keskenduvad erinevatele politsei töövaldkondadele. Näiteks saavad abipolitseinikud teada, millised on esmased tegevused liiklusõnnetuse sündmuskohal, kuidas tegeleda radikaliseerunud isikuga ja käituda narkoaine kahtluse korral või tuvastada narkojoobes sõidukijuhti ning vajadusel osutada elupäästvat esmaabi . Teemad ja kaasused on valitud reaalsest elust ja läbitakse koolitusel võimalikult praktilisel moel, et neist oleks kasu abipolitseiniku töös.
 
Eestis on kokku üle 1400 abipolitseiniku, kes panustavad vabatahtlikult aastas keskmiselt 100 000 tundi, tagades meie kõigi turvalisust. Eesti Abipolitseinike Kogu eesmärk on abipolitseinike ühendamine, esindamine ja abipolitseinike taseme ühtlustamine. Kui tunned, et tahad panustada meie riigi turvalisusesse, liitu abipolitseinikega https://www.abipolitseinik.ee/
 
Eesti Abipolitseinike Kogu - "Vabast tahtest, kohusetundest"
Eesti Abipolitseinike Kogu tegevust toetab Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.