Olen 44 aastane, vabaabielus 2 lapse isa. Olen ettevõtja, vabal ajal abipolitseinik ja juba 8 aastat kaitseliitlane, kellele on siseturvalisus ja patriootlik ellusuhtumine olnud kogu aeg olulisteks tõukefaktoriteks vabaaja kujundamisel.

Liitumise põhjus EAPK-ga eelmisel aastal oli minu jaoks loogiline ning iseenesest mõistetav - kes veel minu võimalike murede, küsimuste ja soovidega tegeleb, kui mitte Kogu! Paraku polnud organisatsiooniga liitumise järgne periood üldse mitte kena ja vahepeal tekkis kahtlus, et kas tegin ikka õige otsuse liitumaks. Täna on pilt selge. Olen andnud nõusoleku ise koos aktiivse meeskonnaga organisatsiooni tervise ja arengu heaks midagi ära teha.

Oma põhilisteks lähiaja eesmärkideks olen seadnud olemasoleva liikmeskonna "ellu äratamise" ja kaasamise suurendamise. Tahan viia juhatuse tegemised liikmetele lähemale ja kaasata meie tegemistesse üha enam ka Kogu mitteliikmetest abipolitseinikke. Olen alustanud organisatsiooni pikema perspektiiviga arengukava väljatöötamist.

Minu suur lootus tuleviku osas on meie partnerite seas usalduse tõstmine- meie, kui abipolitseinike suhtes. Meil on ühine eesmärk täita, milleks on ennetustöö ja siseturvalisuse tagamine. Keskkond, kus ülesandeid täidame on täis samu riske ja ohte nii palgalistele kui mittepalgalistele politseinikele. Vähene teadlikkus oma tegelikest õigustest tekitab tihti ebaefektiivse menetluse ning pole perspektiivikas.

Me peame oma fookuse suunama peamisele eesmärgi täitmisele, milleks on siseturvalisuse tagamine ning lõpetama hirmud ja kahtlused abipolitseinike pädevuse ja kompetentsuse osas.
Minu nägemus abipolitseinike tulevikuplaanide osas on järgmised: abipolitseinike õiguste ühtlustamine palgaliste politseinikega; IPAP pädevusega abipolitseinike aktiivsem kaasamine ja õiguste laiendamine ning individuaalse arenguvestlussüsteemi loomine abipolitseinikele. Lisaks tundma õppida Hollandis ja teistes riikides kasutuses olevate IT rakenduste ja lahenduste võimalusi ning tihendada koostööd sealsete kolleegidega.

Loodan väga sobituda kõigiga koostöösse, mis tagab meie ühiste eesmärkide täitmise. Siseturvalisuse tagamises järeleandmisi ja allahindlusi teha ei tohi ning see mõistmine ja arusaam peab jõudma kõigi riigi kodanikeni, aga eelkõige seaduseloojateni.


Janek Nelson
juhatuse esimees
Eesti Abipolitseinike Kogu

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.