Konverents korraldatakse seoses abipolitseiniku institutsiooni loomise 20. aastapäevaga. 20. aprillil aastal 1994 võeti vastu esimene abipolitseiniku seadus, millega loodi esmakordselt taasiseseisvunud Eestis seaduslikud alused vabatahtlike kaasamiseks avaliku korra kaitsmisse ja turvalisuse loomisse. Konverentsil võetakse kokku Eesti abipolitseiniku staatuse 20 aastat ja märkida ära tuleviku väljavaated.

Konverentsi avab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, tervitussõnavõttudeks on kohal siseminister Hanno Pevkur, Riigikogu õiguskomisjoni liige ja abipolitsenik Kalle Laanet ning Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing.

Konverentsil annab korrakaitsepolitsei juht Joosep Kaasik ülevaate abipolitseiniku staatusest 20. aasta jooksul. Korrakaitsepolitseinikud Hanno Viibus ja Robert Kõvask teevad ettekande abipolitseinike töö korraldamisest jaoskonnas, koostööst kohaliku omavalitusega ning toovad välja parimad praktikad. Eimar Veldre Siseministeeriumist räägib teadlikkusest ja hoiakutest abipolitseiniku staatuse suhtes, tuginedes kahe uuringu tulemustele - Siseministeeriumi tellitud elanikkonna teadlikkuse uuring ja Politsei- ja Piirivalveameti analüüsibüroo koostatud „Abipolitseinike uuring“. Pealelõunasel debatil käsitletakse  abipolitseiniku staatuse tulevikku ning sõna võtavad Siseministeeriumi, Riigikogu õiguskomisjoni, Politsei- ja Piirivalveameti ja Eesti Abipolitseinike Kogu esindajad. Konverents lõpetatakse staažikate abipolitseinike tänamisega, meened antakse neile abipolitseinikele, kes on alates abipolitseiniku institutsiooni loomisest abipolitseinikuna tegutsenud. Samuti tunnustatakse iga prefektuuri parimat abipolitseinike kaasajat

Nurmely Mitrahovitš
Politsei- ja Piirivalveamet

Koostööpartnerid

Liitu meiega!

  • Kas oled abipolitseinik või politseiametnik?
  • Kas tahad abipolitseinike arengus sõna sekka öelda?
  • Kas tahad teada, mida teevad teised abipolitseinikud üle Eesti?

Eesti Abipolitseinike Koguga liitumiseks saatke digitaalselt allirjastatud AVALDUS aadressil kogu@abipolitseikogu.ee. Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka meie ja tegevusega!

Kui sa veel ei ole abipolitseinik, aga soovid selleks saada siis vaata esimese asjana www.abipolitseinik.ee

Abipolitseiniku tegevust reguleerivad peamiselt Abipolitseiniku seadus ja Korrakaitseseadus.